Dr. Tomatis als grondlegger van ABS

Op 1 januari 2020 vierden we de 100e verjaardag van Alfred Angelo Tomatis, die geboren werd op 1 januari 1920 in Nice.

Omdat zijn therapie, Auditor Brain Stimulation, mijn passie en levenswerk is, deel ik graag met jullie wat meer informatie rond Dr. Tomatis. Tijdens mijn opleiding mocht ik getuige zijn van zijn volledig oeuvre dat ter inzage ligt in Mozart-Brian-Lab. De onderstaande tekst is dan ook geschreven door de bezieler van dit centrum, Dhr. Jozef Vervoort.

auditory brain stimulationTer gelegenheid van die nabije verjaardag, verdiepten we ons nogmaals een beetje in het museum dat wij ter zijner ere al 18 jaren in stand houden.
Nergens is het fascinerender te vertoeven als daar: temidden van de duizenden documenten van zijn hand, de bergen foto’s, de stapels artikels in kranten en tijdschriften, de massa radiocassetten (750) en vele video’s over hem en zijn levenswerk.

Men kan er alleen maar stil bij worden en met het grootste respect terugdenken aan deze geniale mens. De eenvoudige ontdekker , nederig van inborst, die onverdroten zocht naar hoe de mens vanuit de donkere uterus ontwikkelt naar de buitenwereld toe via het oor .
Dat zintuig, dat de structurerende motor van de hersenen zal vormen in die negen maanden, en die rol zal aanhouden ons leven lang.
De studie van de universiteit van Stanford, verschenen op 31 mei 2016 zal zijn visie recht geven:
“Neural circuits underlying mother’s voice perception predict social communication abilities in children”
Wie het geluk heeft gekend hem van nabij te mogen beleven, weet dat hij een enorme gave had, die weinigen op deze wereld te beurt valt: hij bezat een ongekende intuïtieve intelligentie . Het was alsof hij gewoon voelde dat het eenvoudig zo moest zijn. Hij “zag” gewoon de sleutels van de wetenschap, zonder ze immer direct te kunnen ontcijferen. Tegen alle weerstand in hield hij stand, wetend,voelend dat hij het bij het rechte eind had.
Zoals zovele genieën voor hem, was het einde van zijn leven verre van rooskleurig. Ook dat droeg hij met een buitengewone gelatenheid en gaf zich over aan zijn God , in wie hij zo sterk geloofde. Het waren immers ook zijn woorden die dat bevestigden: “Hoe meer ik ontdek, hoe meer ik geloof.”
Weinige mensen kunnen zo’n geestelijke en intellectuele erfenis nalaten als hij deed. Zijn ontdekkingen, zijn therapie, betekende en betekent hoop, liefde, vertrouwen en geluk . Honderdduizenden vonden daarin de hulp die ze zochten en zoeken
Hij was als”een steen in het water” , dat daardoor een andere weg heeft genomen.
Wij allen die met zijn kennis mogen werken, kennen dagelijks de bijzondere voldoening die hoop, die liefde, dat geluk te mogen uitstrooien! 
Jozef Vervoort

Bedankt Jozef, om op zulke levende wijze de persoon van Dr. Alfred Tomatis te eren en zijn passie aan ons therapeuten, over te brengen.

Lees meer over Auditory Brain Stimulation en waarom deze therapie ingezet wordt bij leerproblemen, ontwikkelingsproblemen, gehoorproblemen, stressgevoeligheid, burn-out, zwangerschap, neuro-degeneratieve aandoeningen,….