Hyperacusis of overgevoeligheid verbeteren

Waarom krijgt iemand hyperacusis of overgevoeligheid voor geluid?

Ben jij snel geïrriteerd door geluid? Klinkt stromend water of kletterende bestel oorverdovend hard? Kan je echt niet meer tegen het geluid van je huilende zoontje?

Heb je het misschien ook moeilijk om iemand te verstaan aan de andere kant van de tafel. Klinkt omgevingsgeluid nu zoveel harder dan vroeger? Heb je de neiging om je terug te trekken in stille ruimtes en minder deel te nemen aan sociale activiteiten?

Dan heb jij misschien hyperacusis of overgevoeligheid voor geluid ontwikkeld.Hyperacusis is overgevoeligheid voor externe geluiden. Het is, net als tinnitus, geen ziekte maar een symptoom, een gevolg van verstoring van de normale geluidswaarneming. Hyperacusis kan voorkomen in combinatie met tinnitus.

hyperacusis of overgevoeligheid voor geluid

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij een vermindering of verandering van het gehoor (wat normaal gezien ook een vermindering van onze auditieve hersenactiviteit zou geven) onze hersenactiviteit gaat toenemen! Opvallend, of toch niet? De binnengekomen, onvolledige informatie wordt gecomplementeerd of gecompenseerd tot betekenisvolle informatie. Verandering of vermindering van het gehoor door veroudering, beschadiging, ziekte of zintuigelijke overprikkeling geeft dus een toename van hersenactiviteit om de waarneming of oriëntatie intact te maken. Bij hyperacusis gaan onze hersenen (en niet zozeer onze oren) een verandering doorvoeren.

Daarnaast is draaglast in een mensenleven erg aanwezig. Deze wordt bepaald door positieve maar ook vaak door negatieve gebeurtenissen met grote impact die vragen om reactie of aanpassing. Denk hierbij aan ziekte, opvoeding van de kinderen, overlijdens, wijziging van werkomstandigheden, mantelzorg, enz. De manier waarop wij ons kunnen aanpassen in dergelijke omstandigheden wordt draagkracht genoemd. Draagkracht heeft een erfelijke basis maar ontwikkelt zich gaandeweg ook door onze opvoeding en ervaringen. Als draaglast en draagkracht in evenwicht zijn, kunnen we spreken van een psychisch evenwicht. Je kan dus begrijpen dat ook onze hersenactiviteit op de proef gesteld worden bij een psychologisch onevenwicht.

Ons mentaal functioneren (= proces van informatieverwerking) is pas efficiënt bij een goede gezondheid en een goede conditie. M.a.w. de mate van hersenactiviteit is eerst en vooral afhankelijk van de lichamelijke conditie en gezondheid van onze hersenen zelf. Bij verminderde lichamelijke conditie en gezondheid is er een duidelijk afgenomen mentale belastbaarheid. Hierdoor neemt het risico op overbelasting steeds toe. Bij overbelasting gaat ons systeem zich extra aanspannen en meer op scherp gaan staan, bv. kaakklemmen en tandenknarsen.

Conclusie :
Neuroplasticiteit is het vermogen van het brein om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden ten behoeve van zelfbehoud. Bij vermindering hiervan is het nodig om meer aandachtsinspanning te leveren met behulp van het geheugen om de betekenis van het onvolledige of vervormde geluid te achterhalen. Deze gewijzigde hersenactiviteit zien we dus bij hyperacusis of overgevoeligheid. We ontwikkelen als het ware extra radars om veel te veel waar te nemen!
Ons geheugen wordt  gebruikt bij het verstaan van spraak. Wanneer spraak wordt overstemd door een ander geluid gaat ons geheugen de ontbrekende gaatjes letterlijk opvullen. Bij gehoorverandering of -vermindering moet ons brein zich dus voortdurend inspannen. Hoe meer mentale vermoeidheid, hoe moeilijker het brein de inspanning voor compensatie kan leveren. De mate van nood aan compensatie gaat natuurlijk ook samen met leeftijd en beroep. Na langdurige compensatie van het brein kunnen concentratie- en spanningsklachten ontstaan. Aandachtsinspanning kan dan pijnlijk worden (hyperacusis of overgevoeligheid voor geluid) en geheugenaanvulling kan dan hoorbaar worden (tinnitus of oorsuizingen). Op het moment dat bovenstaande klachten ontstaan is er een duidelijke overbelasting. Dit kan jaren later optreden dan het ontstaan van het gehoorverlies of -verandering dat ermee gecompenseerd wordt. Vaak wordt gehoorverlies of -verandering echter niet opgemerkt terwijl dit wel een duidelijk teken is van “system overload“.

Wie tinnitus of oorsuizingen heeft, doet er verstandig aan om een audiologie test of zintuiglijke verwerkingstest te laten uitvoeren.

Dankzij ons uitgekiend programma van Auditory Brian Stimulation in combinatie met integrale lichaamsbehandelingen (shiatsu, osteopathie) en coaching, bieden wij een oplossing voor uw probleem.