Tinnitus of oorsuizingen verbeteren

Waarom krijgt iemand oorsuizingen (tinnitus)?

tinnitus

Heb jij al langer last van een fluit-, piep- of bromtoon in je oren? Of kreeg je plotseling last van oorsuizingen?

Komt dit enkel voor wanneer er ook gehoorvermindering optreedt?
Kunnen andere psychische of lichamelijke klachten hiervan de oorzaak zijn?

Helaas is het antwoord op bovenstaande vragen niet zo eenvoudig en is het noodzakelijk dat we een aantal factoren overlopen.

Dankzij onze zintuigen (ogen, oren, tastzin, reuk en smaak) kunnen we een groot gedeelte van de werkelijkheid waarnemen. Deze omgevingsinformatie sturen wij vervolgens naar ons brein. We ontwikkelen dus een verhoogde hersenactiviteit. Het gehoor heeft naast auditieve informatie naar de hersenen sturen nog een belangrijke functie, namelijk ruimtelijk oriënteren. Wat hoor ik? Waar bevind de geluidsbron zich? Hoe snel komt deze op mij af? Of verwijdert hij zich van mij? Het antwoord op al deze vragen, is belangrijk voor ons zelfbehoud of m.a.w. ons gevoel van veiligheid.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij een vermindering van het gehoor (wat normaal gezien ook een vermindering van onze auditieve hersenactiviteit zou geven) onze hersenactiviteit gaat toenemen! Opvallend, of toch niet? De binnengekomen, onvolledige informatie wordt gecomplementeerd of gecompenseerd tot betekenisvolle informatie. Verandering of vermindering van het gehoor door veroudering, beschadiging, ziekte of zintuigelijke overprikkeling geeft dus een toename van hersenactiviteit om de waarneming of oriëntatie intact te maken. Bij oorsuizingen gaan onze hersenen (en niet zozeer onze oren) een verandering doorvoeren.

Daarnaast is draaglast in een mensenleven erg aanwezig. Deze wordt bepaald door positieve maar ook vaak door negatieve gebeurtenissen met grote impact die vragen om reactie of aanpassing. Denk hierbij aan ziekte, opvoeding van de kinderen, overlijdens, wijziging van werkomstandigheden, mantelzorg, enz. De manier waarop wij ons kunnen aanpassen in dergelijke omstandigheden wordt draagkracht genoemd. Draagkracht heeft een erfelijke basis maar ontwikkelt zich gaandeweg ook door onze opvoeding en ervaringen. Als draaglast en draagkracht in evenwicht zijn, kunnen we spreken van een psychisch evenwicht. Je kan dus begrijpen dat ook onze hersenactiviteit op de proef gesteld worden bij een psychologisch onevenwicht.

Ons mentaal functioneren (= proces van informatieverwerking) is pas efficiënt bij een goede gezondheid en een goede conditie. M.a.w. de mate van hersenactiviteit is eerst en vooral afhankelijk van de lichamelijke conditie en gezondheid van onze hersenen zelf. Bij verminderde lichamelijke conditie en gezondheid is er een duidelijk afgenomen mentale belastbaarheid. Hierdoor neemt het risico op overbelasting steeds toe.

Conclusie :
Neuroplasticiteit is het vermogen van het brein om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden ten behoeve van zelfbehoud. Bij vermindering hiervan is het nodig om meer aandachtsinspanning te leveren met behulp van het geheugen om de betekenis van het onvolledige of vervormde geluid te achterhalen. Deze gewijzigde hersenactiviteit zien we dus bij tinnitus of oorsuizingen.
Ons geheugen wordt  gebruikt bij het verstaan van spraak. Wanneer spraak wordt overstemd door een ander geluid gaat ons geheugen de ontbrekende gaatjes letterlijk opvullen. Bij gehoorverandering of -vermindering moet ons brein zich dus voortdurend inspannen. Hoe meer mentale vermoeidheid, hoe moeilijker het brein de inspanning voor compensatie kan leveren. De mate van nood aan compensatie gaat natuurlijk ook samen met leeftijd en beroep. Na langdurige compensatie van het brein kunnen concentratie- en spanningsklachten ontstaan. Aandachtsinspanning kan dan pijnlijk worden (hyperacusis of overgevoeligheid voor geluid) en geheugenaanvulling kan dan hoorbaar worden (tinnitus of oorsuizingen). Op het moment dat bovenstaande klachten ontstaan is er een duidelijke overbelasting. Dit kan jaren later optreden dan het ontstaan van het gehoorverlies of -verandering dat ermee gecompenseerd wordt. Vaak wordt gehoorverlies of -verandering echter niet opgemerkt terwijl dit wel een duidelijk teken is van “system overload“.

Wie tinnitus of oorsuizingen heeft, doet er verstandig aan om een audiologie test of zintuiglijke verwerkingstest te laten uitvoeren.

Dankzij ons uitgekiend programma van Auditory Brian Stimulation in combinatie met integrale lichaamsbehandelingen (shiatsu, osteopathie) en coaching, bieden wij een oplossing voor uw probleem.