Gehoorproblemen

gehoorproblemen

Als we aan gehoorproblemen denken, komen we al snel bij het gekende gehoorverlies of gehoorschade terecht. Er zijn echter tal van gehoor gerelateerde klachten in verschillende leeftijdsklassen waar we niet direct aan denken, zoals:

tinnitus of oorsuizen
– hyperacusis of overgevoeligheid voor geluid
– veelvuldige ooronstekingen bij kinderen (buisjes) en/of hardnekkige verkoudheden (sinussen, longen), te grote slijmproductie

– plots gehoorverlies zonder aanwijsbare oorzaak
– ziekte van Meunière
– evenwichtsproblemen
– duizelingen
– overbelasting van het auditieve stelsel
– problemen met receptief luisteren (= het naar buiten luisteren) : korte aandacht, snel afgeleid zijn door omgevingsgeluiden, overgevoeligheid voor geluiden, verkeerd begrijpen van vragen/opdrachten, verwarring of verwisseling van gelijkklinkende klanken/woorden, onvermogen om meerdere opdrachten achtereen uit te voeren,..
problemen met expressief luisteren (= het naar binnen luisteren – de stem in spreken/zingen) : problemen met hardop lezen, moeilijk op toon kunnen zingen, vlakke of monotone stem, hakkelende spraak en stotteren, beperkte woordenschat, eenvoudige zinsstructuur, spellingsproblemen, omdraaien van letters, moeite met begrijpend lezen,……..

Wanneer een KNO arts kan uitsluiten dat er weinig of geen gehoorschade is, moeten we op zoek gaan naar andere oorzaken van de wijziging in de auditieve verwerking.
Is er een “overload” aan informatie dat ons systeem niet meer verwerkt krijgt?
Heeft ons systeem zich afgesloten van storende input?
Is er een veiligheidsklep in werking getreden?
Heeft een acute uitval of verandering zich nooit hersteld en is ze ondertussen chronisch geworden?
Heeft mijn gehoor, door deze afwijkende situatie, geen training meer op bepaalde frequenties?
….

gehoorproblemen
Dankzij de audiologietest waarbij we de werking van ons auditief stelsel in kaart kunnen brengen, krijgen we een betere kijk op de situatie. Na een uitgebreide anamnese en bespreking van de test, hebben we een leidraad voor het te volgen trainingsschema. Dankzij de gehoortrainingen op maat kunnen we terug evolueren naar een natuurlijk functionerend gehoor. Lees hier meer over onze therapie van Auditory Brain Stimulation.

Boek nu je afspraak voor een audiologietest om te kijken wat de mogelijkheden zijn.