Leerproblemen

leerproblemen

Verloopt de school niet zo vlotjes of ondervind je leerproblemen?

Krijgt je zoon of dochter opmerkingen van de juf of meester dat het niet zo vlot op school? Te laag leesniveau? Moeite met tafels, vraagstukken of vreemde talen?
Kan je kind moeilijk stilzitten en zich concentreren? Vertoont je kind soms ongepast gedrag, tics of kan hij/zij zich moeilijk integreren?
Ervaart hij/zij een overload aan informatie die moeilijk verwerkt en geïntegreerd geraakt? Een zintuiglijke verwerkingstest kan een beter inzicht geven in wat er loos is? Boek nu je afspraak!

Leerproblemen verbeteren met auditory brain stimulation!

leerproblemen

5 connecties tussen leren en luisteren zijn belangrijk bij leerproblemen

De zomervakantie is afgelopen en de school weer gestart.  Er zijn kinderen die het geweldig vinden om weer terug te school te gaan en andere kinderen die er enorm tegenop zien.
Feit is dat er weer geleerd moet worden en daarvoor hebben we een goede concentratie, een goede spraak-taal beheersing en bijpassend gedrag nodig.  Over het algemeen wordt de term ‘luisteren’ hiervoor gebruikt. Vaak zegt een leerkracht : “Tomas luistert niet goed en ik moet alles vaak herhalen” of “Tomas doet niet wat er gevraagd wordt, hij is zo druk in de klas”.
Welke invloed heeft dat luisteren nu op leren? Of moet je concentratie, spraak-taal en gedrag als drie losse vaardigheden zien?
Hoe handig zou het zijn als je aan de oorzaak werkt in plaats van aan de gevolgen?

Welke 5 connecties zijn er tussen leren en luisteren?

Om op school te kunnen leren, heb je een goede taalontwikkeling nodig. Voor een goede taalontwikkeling is het nodig dat je goed klanken en geluiden kan onderscheiden en reproduceren.
Om op school te kunnen leren, heb je een goede concentratie nodig. Voor een goede concentratie moet je ongewenste geluiden kunnen dempen of wegfilteren en enkel focussen op wat de leerkracht vertelt.
Om op school te kunnen leren, heb je goed gedrag nodig. Voor een goed gedrag moet je goed in je vel zitten en genoeg energie hebben om je aandacht erbij te houden. Onze oren werken als een soort laadstation voor onze hersenen. Ze laden letterlijk de hersenen op met energie.
Om op school te kunnen leren, moet je sociale contacten willen aangaan. Voor het maken van goede sociale contacten moet de wens tot communiceren aanwezig zijn. Het oor is letterlijk onze poort naar de buitenwereld.
Om op school te kunnen leren, moet je motoriek in orde zijn. Voor een goede (fijne) motoriek moeten het evenwichtsorgaan en het centrale zenuwstelsel samen informatie kunnen verwerken om het bewegingsapparaat aan te sturen.

Leren door te Luisteren

Wat is luisteren?
Luisteren houdt meer in dan gehoorzamen of de boodschap binnen laten komen. Luisteren is de mogelijkheid om het eigen horen doelbewust en aandachtig te gebruiken, op een manier die aanvaardbaar is op emotioneel niveau, met het doel om te leren en om te communiceren.
Ons auditief systeem heeft de mogelijkheid om vanuit geluiden een akoestische boodschap te selecteren en niet-relevante geluiden te dempen. Het kan voortdurend de inhoud en de vorm van een bericht herstellen of aanpassen en het resultaat van deze controle onmiddellijk evalueren.

Wat verstaan we onder leren?
Leren is het zich eigen maken van nieuwe, of het aanpassen van bestaande, kennis, gedrag, vaardigheden of waarden. Daarbij gaat het om het synthetiseren (samenvoegen) van verschillende soorten informatie tot een coherent (samenhangend) mentaal geheel. De mogelijkheid om te leren bezitten zowel mensen, dieren als sommige machines.
Uiteraard zijn er meerdere factoren die invloed hebben op het leren, waaronder ook intelligentie.
Goed luisteren houdt de wensen tot communiceren, alertheid, opmerkzaamheid en concentratie in. Door de connectie met ons evenwichtssysteem zorgt dit ook voor een goede lichaamshouding, motoriek en gezichtsuitdrukking. Luisteren betekent creativiteit en persoonlijke groei (zowel sociaal als emotioneel) en uiteindelijk activeert dit ons hele functioneren.

Goed luisteren helpt ons dus om goed te leren!

“Luisteren” als voorwaarde voor een goede communicatie

“Als een kind een gezond lichaam heeft dat hem toch niet gehoorzaamt, goede ogen heeft maar de weide niet op dezelfde wijze ziet als de anderen, dan kan dit kind niemand vertellen welke moeilijkheden het heeft. Het geeft de indruk altijd tegen de anderen te zijn en iedereen verwacht dat het zich gedraagt zoals de anderen.”

Audio Psycho Fonologie (APF) of luistertherapie streeft naar het verbeteren van het gehoor en van het luisteren, van de communicatie in het algemeen, het opheffen van concentratie problemen, het verbeteren van het leerproblemen en het verminderen van de problemen van dyslexie, AD(H)D of allerlei vormen van autisme (ASS). Opmerkelijk is ook dat de houding en motoriek verbetert, het rechtop lopen verbetert, kinderen kijken opener naar de wereld en worden communicatiever. Uiteindelijk kunnen zeggen wat je wilt zeggen, eigenlijk. Luistertherapie verbetert het algeheel functioneren en brengt meer evenwicht en harmonie. Daarbij heeft het een positieve invloed op zowel psychische als lichamelijke klachten aangezien het gehoor de accu van ons lichaam en onze geest is.
Bij onderstaande problematieken kan APF een meerwaarde betekenen naar optimale ontwikkeling :

dyslexie en dyscalculie,
concentratieproblemen,
leeszwakte,
spellingsproblemen,
moeite met aanleren van een taal,
concentratieproblemen,
aandachtsproblemen,
laag zelfbeeld,
angsten,
als extra ondersteuning naar effectiviteit bij logopedie

APF luistertherapie is een springplank in ontwikkeling en vooruitgang in het cognitieve bij leerproblemen.

Lees meer over de Auditory Brain Stimulation of luistertherapie bij DyoB.

Ik maak als gediplomeerde APF therapeut deel uit van het Mozart-Brain-Lab netwerk.

Wil je een intakegesprek inclusief audiologietest om de situatie van je zoon of dochter te bespreken? Neem nu contact via onderstaand formulier.

Onze therapeute Caroline kan jou ook helpen met studieloopbaanbegeleiding voor studenten secundair en hoger onderwijs.

studieloopbaanbegeleiding

Loop je momenteel wat vast in jouw studietraject?
Heb je moeite met maken van keuzes voor de volgende stap?
Weet je even niet meer wat je moet doen op studievlak of zoek je een andere oriëntatie?

Boek je afspraak nu of neem contact op met onze studieloopbaan coach.