Ontwikkelingsproblemen

Hoe kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen in hun groeiproces? Wat zijn ontwikkelingsproblemen?

Prenatale fase
prenataalVanaf 4 maanden in de moederschoot heeft ons gehoororgaan
zich al volledig ontwikkeld.  Dat betekent dus dat we kunnen horen. Uiteraard geen taal want dat cognitieve vermogen is immers nog niet ontwikkeld. Maar we kunnen wel frequenties waarnemen.
Dit primaire zintuig zal dus zeer belangrijk zijn in de ontwikkeling van onze neurologie. Tijdens de volgende 5 maanden van de zwangerschap zal het zenuwstelsel zich vormen onder impulsen van ons gehoor. Deze fase is zeer belangrijk voor onze verdere ontwikkeling.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bepaalde prenatale condities een invloed hebben op baby : langdurig platliggen, traumatische gebeurtenissen (overlijdens, ongevallen, extreme angsten,..)  drank- en drugsgebruik, medicatie enz.

Hoe verloopt de geboorte?
geboorteDe geboorte is één van de meest stressvolle ervaringen in een mensenleven. Het adrenalineniveau dat hierbij wordt gehaald, komt verhoudingsgewijs nooit meer terug. Geboren worden via de natuurlijke weg is dan ook de gezondste. Hoe verliep de geboorte en wat kwam er aan te pas? Weeënremmers of – opwekkers, zuurstoftekort, gekleurd vruchtwater, verlostang, zuiger, keizersnede? Een keizersnede is voor een baby ingrijpender dan we denken. Bij een keizersnede valt de vloeistofdruk meestal abrupt weg. Deze baby’s hebben gemiddeld een lagere Apgarscore, vaker ademhalingsproblemen en soms een afwijkende neurologie . Ook komt middenoorontsteking vaker voor. Deze kindjes zijn over het algemeen minder alert vlak na de geboorte en het natuurlijk bindingsproces met de moeder gaat iets langzamer.

Postnatale stimulatie
ontwikkelingsproblemenOntwikkelt mijn kind zich volgens de principes van een natuurlijke en optimale neurologische weg of zijn er opvallende verschillen?
Maakt hij of zij de nodige stappen op schakelmomenten (tussen 6 en 8 jaar)?
Is zijn of haar selectiviteit volledig geopend?
Is het kind geëvolueerd naar een rechter oor dominantie of (nog) niet?
Staan zijn of haar lucht- en botgeleiding in de juiste verhouding?
Dit zijn fysiologische elementen van het auditieve stelsel die de ontwikkeling van een kind kunnen verstoren of sturen in een minder efficiënte richting.
Wist je dat je zelf ook heel wat kan doen om je baby te ondersteunen tijdens zijn eerste levensjaren?

Herken je bepaalde dingen in de bovenstaande opsomming of wil je zeker zijn dat alle bouwstenen aanwezig zijn voor een optimale ontwikkeling van je zoon of dochter? Maak een afspraak voor een audiologietest en krijg meer zekerheid. Door de juiste auditieve stimulatie help je te sturen naar een ontwikkeling tot maximaal potentieel.

Indicaties :
ontwikkelingsstoornis,
ontwikkelingsachterstand,
autisme,
het syndroom van Down,
hersenletsels,
ASS,

stoornissen bij te vroeg geborenen,
stoornissen van het evenwicht, de coördinatie, de motoriek, enz….

Wil je graag een kennismakingsgesprek of audiologietest boeken? Neem nu contact via onderstaand formulier.

Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Dit is een verplicht veld