Energiemeting

Energiemeting

Via energiemeting, op basis van de acupunctuur filosofie, wordt je lichaamsconstitutie uitgemeten, om zowel het fysische als het psychische terug in balans te brengen.

Het aanvullend middel (voeding, kruiden, …) wordt bij deze ook specifiek uitgemeten om zo in jou persoonlijke kracht en harmonie te komen.

Bij voedingsadvies wordt rekening gehouden met de bloedgroep en de mogelijke allergische reactie. Alle voeding kan individueel uitgetest worden om een eventuele belasting te voorkomen.

​​​​​​​Door storingen te meten in de energie van de organen kan men vroegtijdig problemen behandelen. Door een orgaan op energetisch niveau in balans te brengen, kan men preventief en op een natuurlijke manier met gezondheid bezig zijn.

Wat is een energiemeting eigenlijk?

Door electrodermale meting van 40 meetpunten op het lichaam krijgen we via de huidweerstand een idee over hoe onze verschillende systemen werken. Lage scores wijzen op een minder efficiënte werking, hoge scores wijzen eerder op een overreactie.

Op basis hiervan wordt de meest geschikte Spagyriek uitgemeten om ondersteuning te bieden op lichamelijk en mentaal vlak. Spagyriek is een eeuwenoude alchemistische plantengeneeswijze en is gemoderniseerd en verfijnd tot essences die voldoen aan de hoogste normen. Spagyriek bevat geen toxische eigenschappen waardoor alle nuttige eigenschappen van de plant kunnen worden gebruikt zonder kans op bijwerkingen.

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Disharmonie tussen beide kan een creatie betekenen voor elke ziektekiem. Daarom kan energie acupunctuur een positieve bijdrage leveren om dit te voorkomen.

Voor wie is een meting zinvol?

Voor iedereen die op een natuurlijke wijze met gezondheid wil omgaan.

Preventief zorgt een goede balans ervoor minder vatbaar te zijn voor allerlei omgevingsfactoren en ziektekiemen (stress, bacteriën, virussen, …).

Curatief kan het een goede ondersteuning zijn van de klassieke geneeskunde. Een goede stofwisseling en een sterk afweersysteem zijn cruciaal voor een goed herstel.

Voeding

Het bloed is de fundamentele voedingsbron van het lichaam. Er bestaan verschillende bloedgroepen en je bloedgroep wordt bepaald door het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde moleculen in de rode bloedcellen.

Als we allemaal verschillend zijn, is het onlogisch om allemaal hetzelfde te eten.

Daarom wordt bij het voedingsadvies rekening gehouden met de bloedgroep.

Hoe verloopt een energiemeting?

Na een specifieke meting is het mogelijk het oorzakelijk verband vast te stellen betreffende allergische belasting, voedingsintolerantie, energetische storing, e.d. om dit vervolgens in evenwicht te brengen met een aanvullend middel (spagyriek, voeding, kruid).

Praktisch en prijzen

Meting:            € 80,00

Spagyriek:      € 50,00 (week nadien)

Hermeting:      € 50,00 (na 6 weken)

Wil jij nu je afspraak boeken voor een energiemeting?

energiemeting