Lichaamsgerichte psychotherapie

psychotherapie

Lichaamsgericht psychotherapie als polyvagaal coach

Als polyvagaal coach pas ik de werking van het autonome zenuwstelsel, de ervaring hiervan via lichaamsgerichte oefeningen en verdieping in neuroscience toe in het begrijpen en ontwikkelen van de mens in zijn totaliteit. We spreken dan van psychotherapie die ook lichaamsgericht werkt.

We werken we met een holistische benadering en dit betekent dat zowel emotionele, mentale, fysieke en energetische ondersteuning wordt geboden om het zelfhelend vermogen van het lichaam te activeren om een nieuw evenwicht te vinden. Je systeem leert om te reguleren zodat je  in staat bent om uitdagingen aan te gaan en een gelukkiger en gezonder leven te leiden. Vele mensen zijn gedisconnecteerd van hun lichaam of hebben een moeilijke relatie hiermee. Ervaringen doorheen je leven worden in het lichaam opgeslagen en bepalen vaak onbewust hoe je je voelt. Dit heeft invloed op je zelfvertrouwen, levensstijl en keuzes die je maakt in het leven.  In lichaamsgerichte therapie werken we met beweging, ademhaling en het reguleren van het zenuwstelsel om persoonlijke groei te stimuleren of stress en trauma’s te transformeren. We vertrekken vanuit de huidige problematieken en symptomen en verbinden via het lichaam met oorzakelijke thema´s die hieraan ten grondslag liggen. Het lichaam liegt nooit en geeft altijd aan wat nodig is om te transformeren.

Als ritueelontwerper is ook de mogelijkheid om samen een ritueel of ceremonie te creëren als overgangsritueel naar een volgende fase in jouw leven. Rituelen creëren tijd en ruimte binnen het leven om te verbinden met jouw innerlijke verlangens. Hierdoor wordt de persoonlijke en bewustzijnsgroei gevierd zodat handelen wordt verbonden met voelen en inzicht geïntegreerd kan worden in body, mind en soul.

Wil je graag op pad gaan om lichaam en geest op elkaar af te stemmen en zo jouw levensstijl te optimaliseren? Bel voor meer informatie naar 0474/422504 of boek onmiddellijk een afspraak.

We spreken elkaar snel indien je nood hebt aan ondersteuning.

Caroline GrovenCaroline