Optimaliseer de ontwikkeling van je kind

Beste mama en papa,


We begrijpen dat het omgaan met ontwikkelingsproblemen bij je kind een uitdagende reis kan zijn. Als ouder zoek je natuurlijk naar innovatieve benaderingen om je kind te ondersteunen.

Auditieve stimulatie

Door herhaalde en gerichte auditieve stimulatie kan ABS nieuwe neurale verbindingen aanmoedigen en bestaande paden versterken. We werken met geluidsimpulsen die veel oefening en beweging brengen, maar ook met moederstem (veilige prenatale, auditieve cocon). Een groot voordeel is dat ABS niet-invasief is en geen medicatie vereist. Het is een veilige en comfortabele benadering die gemakkelijk kan worden geïntegreerd in het ontwikkelingsproces van je kind.
Elk programma wordt afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van je kind, gebaseerd op een grondige evaluatie op basis van een audiologietest (zintuigelijke verwerkingstest).

Wat is luistertherapie of ABS?

Met ABS worden auditieve prikkels gebruikt om de hersenactiviteit van je kind te moduleren en positieve veranderingen in het brein te bevorderen.
We gebruiken zorgvuldig ontworpen geluidsprogramma’s die specifieke neurologische paden activeren en versterken.

Die hersenpaden die verband houden met ontwikkeling (taal, spraak, beweging, emotieregulatie) maar ook slechthorigheid, tinnitus, hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) en evenwichtsstoornissen.

Innovatieve therapie

Onze luistertherapie is gebaseerd op de theorie, de experimenten en de rijke therapeutische ervaringen van Prof. A. A. Tomatis, die begonnen is als KNO-arts en bijna 50 jaar onderzoek deed.

Deze therapie is zowel geschikt voor kinderen als voor volwassenen en brengt ondersteuning bij heel wat problematieken zoals hieronder beschreven.

DyoB is een multidisciplinair centrum (osteopathie, shiatsu, audiologie, psychologie, coaching, ontspanningstechnieken).

Wat behandelen we met ABS?

Ontwikkelingsachterstand : taalkundig, motorisch, psychisch, ook te vroeg geboren kinderen.
School- en leermoeilijkheden : lees- en spellingsproblemen, leeszwakte, dyslexie en dyscalculie, concentratieproblemen, problemen met taal en spraak,integratie van vreemde talen.
Opvallende gedragspatronen:emotionele teruggetrokkenheid en angsten, gebrek aan zelfbewustzijn, rusteloosheid, hyperactiviteit (ADHD) en aandacht deficiëntie syndroom (ADD), agressiviteit en lage frustratietolerantie, motivatiegebrek, anorexia.
Vestibulaire aandoeningen : evenwicht, coördinatie, grove en fijne motoriek, lichaamsbeeld en lichaamshouding.
Integratiemoeilijkheden na adoptie, scheiding, enz….
Autisme en alle gerelateerde autisme spectrum stoornissen.
Organisch-genetischehandicaps: in het bijzonder het syndroom van Down, hersenletsel, hersenbloeding, herseninfarct

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DyoB, Multidisciplinair centrum ter ondersteuning van de ontwikkeling van je kind

Wat is audiologie bij kinderen?

Onze gespecialiseerde audiologe, Ann-Sophie Tillekaerts, biedt ondersteuning in de vorm van hoortoestellen, hoorhulpmiddelen en ook de juiste gehoorbescherming voor uw kind. Ook is gehoorcounseling is een waardevolle bron van ondersteuning voor gezinnen met hoog gevoelige kinderen omdat we inspelen op :

Begrip vergroten: Ouders krijgen inzicht in de specifieke uitdagingen van hoog gevoelige kinderen.
Coping-strategieën ontwikkelen: Gezinnen leren effectieve manieren om met over stimulatie en stress om te gaan.

Communicatie verbeteren: Counseling versterkt de communicatie binnen het gezin, wat conflicten kan verminderen en de band kan versterken.Omgevingsaanpassingen: Advies over aanpassingen thuis en op school om prikkelgevoeligheid te verminderen.

Ouderondersteuning: Ouders krijgen emotionele steun en leren effectief omgaan met stress en zorgen.

Wat is ouder-kind therapie?

ouder-kind therapieVolgens het principe van afgestemd opvoeden, gebaseerd op aware parenting, bekijken we samen de vragen die er zijn omtrent opvoeding. Vaak zien we dat kinderen de spiegels zijn van hun ouders en we dus best samen aan de slag gaan om vanuit nieuwsgierigheid te ontdekken wat kinderen echt nodig hebben. Zo leren ouders hun potentieel ten volle in te zetten en een responsieve relatie op te bouwen met hun kind waarin het ontwikkelen van zelfsturing centraal staat. Hierin wordt wetenschappelijk onderzoek gecombineerd met lichaamswerk, systeemtherapie en andere methodieken en oefeningen om inzichten te bieden in thema’s als:

Veilige hechting (fasen, ontwikkeling, stijlen, attachment play). Lichaamsbewustzijn: Stress en trauma (de taal van het reptielbrein, hiërarchie van lichaam, emotie en denken, polyvagaal theorie).
Familiesystemen: systemisch kijken naar gedrag van kinderen binnen de gezinsdynamiek.
Grenzen stellen (zonder straffen en belonen) en lange termijn ontwikkeling i.p.v. korte termijn controle strategieën.
Zelfsturing (democratisch opvoeden) en leiderschap van het kind/jongere. Verbindende communicatie:
Inzicht in de ontwikkeling van het kind met problematieken omtrent taal van huilen, samen slapen, voeding, gedrags- en mentale problematieken, …
Inzicht in helpende en belemmerende factoren en praktische inzichten in opvoeding en samenleven met jongeren. Je kan bij onze psychologe, Caroline Groven, terecht voor professioneel advies.