Counseling gehoor


counseling gehoor
Wist je dat een audiologe je perfect kan uitleggen wat goed en wat niet goed is voor je gehoor?

Het gehoor is van onschatbare waarde. Wanneer iemand gehoorproblemen ondervindt, kan dit leiden tot onzekerheden en angsten. Inzicht in geluid en in je eigen gehoorproblemen zorgt er voor dat je weer zelfverzekerd met de dagdagelijkse geluidsomgevingen om kan gaan.

Jij en je gehoor zijn absoluut uniek! Daarom werk ik steeds een persoonlijk plan uit van één of meerdere counselingsessies om jou de nodige tools te geven.

Waarom Counseling?

Counseling door een audioloog richt zich op het bieden van emotionele ondersteuning, educatie en begeleiding aan individuen met gehoorproblemen of gehoorverlies.

Waarover kan counseling gaan?

  1. Gehoorverlies begrijpen: Onze audiologe Ann-Sophie zal de cliënt helpen het type en de mate van gehoorverlies te begrijpen. Dit omvat het bespreken van de resultaten van gehoortests en diagnostische evaluaties.
  2. Emotionele ondersteuning: Gehoorverlies kan een emotionele impact hebben, variërend van frustratie en verdriet tot angst en sociaal isolement. Onze audiologe zal een ondersteunende rol spelen door de emotionele reacties van de cliënt te erkennen en te bespreken.
  3. Levensstijl aanpassingen: De audioloog kan advies geven over aanpassingen in de levensstijl om beter om te gaan met gehoorverlies of gehoorveranderingen. Dit kan het gebruik van gehoorapparaten, hulpmiddelen voor slechthorenden en strategieën voor communicatie omvatten.
  4. Educatie over gehoorbehoud: Ann-Sophie zal de cliënt informeren over manieren om het gehoor te behouden en te beschermen, inclusief het vermijden van overmatig lawaai en het gebruik van gehoorbescherming.
  5. Communicatiestrategieën: Het aanleren van effectieve communicatiestrategieën is een belangrijk onderdeel van counseling. Dit kan het gebruik van lippen lezen, gebaren, en duidelijke spreeksnelheid omvatten.
  6. Technologische oplossingen: Indien van toepassing, zal Ann-Spophie informatie verstrekken over en begeleiding geven bij het gebruik van gehoorapparaten, cochleaire implantaten of andere hoorhulpmiddelen.
  7. Aanpassingsproces: Het aanpassen aan gehoorverlies kan tijd vergen. De audiologe zal de cliënt ondersteunen tijdens dit aanpassingsproces en mogelijke uitdagingen bespreken.
  8. Verwijzingen: Indien nodig kan de audiologe de cliënt doorverwijzen naar andere professionals, zoals psychologen, maatschappelijk werkers of zelfhulpgroepen, om aanvullende ondersteuning te bieden. Net daarom werken wij ook in een multidisclipinaire praktijk om jou het beste advies te kunnen geven.
  9. Onderhoud en follow-up: Counseling is vaak een doorlopend proces. De audiologe zal regelmatige follow-upafspraken plannen om de voortgang te bespreken, eventuele aanpassingen aan hoorapparaten te maken en verdere ondersteuning te bieden.

De specifieke inhoud van counseling kan variëren afhankelijk van de individuele behoeften en omstandigheden van de cliënt. Het uiteindelijke doel is echter om jou te helpen een actief en bevredigend leven te leiden ondanks gehoorverlies.

Meer weten? Neem contact op met onze audiologe Ann-Sophie Tillekaerts via annsophie@dyob.be of bel 0456/67 19 75 of maak online je consultatie afspraak.