Hoofdpijn en nekklachten

Hoofdpijn en nekklachten bij bureauwerk

De oorzaak van hoofdpijn en nekklachten bij bureauwerk wordt meestal gelegd bij een verkeerde zithouding. Zo eenvoudig is het helaas niet.

Een juiste zithouding bij langdurig bureauwerk is wel van essentieel belang. In dit artikel zal je op het einde enkele praktische richtlijnen hiervoor terugvinden.

Vaak is een verkeerde zithouding niet de oorzaak van de klachten, maar enkel een nadelige factor. Mensen met klachten na computerwerk hebben deze klachten ook op andere momenten, bij tv kijken, langdurig lezen, autorijden (vooral ‘s nachts en bij regen), enz…

Toch is onze houding bij al deze activiteiten vaak zeer verschillend. De oorzaak moet dus ergens anders liggen. Nekblokkades zijn het oorzakelijk verband en deze zijn eigenlijk eenvoudig vrij te maken.

Helaas is het ook niet altijd zo gemakkelijk en moeten we ook steeds onderzoeken of er geen dieper gelegen oorzaak voor de klacht aanwezig is.

Laat ons als voorbeeld het niet geheel symmetrisch samenwerken van de ogen bekijken. Hierdoor ga je steeds het hoofd een beetje schuin houden bij het geconcentreerd kijken. Dit zorgt ervoor dat je nek “vast” komt te zitten met nek- of hoofdpijn tot gevolg. Met een eenvoudige test kunnen we dit euvel nagaan en als dit het geval is, kan na een optometrisch onderzoek de juiste bril of lens voorgesteld worden.

Bij een osteopathische behandeling is het dan ook belangrijk dat alle nekblokkades worden vrijgemaakt. Er gezocht wordt naar een mogelijk dieper liggende oorzaak en je krijgt richtlijnen mee voor een perfecte houding, aangepast aan jouw specifieke situatie.

Vanzelfsprekend zijn er naast dit voorbeeld, nog veel andere mogelijke oorzaken van hoofdpijn of nekklachten.

Een goed osteopathisch onderzoek brengt deze aan het licht.

Voor een goede zithouding:

Zet je stoel op de juiste hoogte:

knieën 90° gebogen en voeten gesteund (3),
armleuningen op de hoogte van het werkblad (9).

Steun met je polsen op het werkblad (8).

Ga zo ver mogelijk naar achter zitten met je zitvlak (4).

Trek je kin licht in (duw hem zeker niet naar voor) zodat je blik schuin naar beneden is gericht (7).

Pas de hoogte van je scherm nu aan op je blikveld (1).

Je kan nu met een zeer kleine knikbeweging in de nek alles waarnemen op je scherm (6) en je werkblad (5).

Christophe Wolfs
Osteopaat