Ouder-kind therapie

Therapie voor kinderen en hun ouders

Er bestaat niet één alomvattend handboek om kinderen op te voeden. Ik ben ervan overtuigd dat elke ouder zijn uiterste best doet om zijn kind zo goed mogelijk op te voeden. Maar gemakkelijk is anders, niet? En geloof me, ik heb zelf 4 kinderen dus ik denk dat ik wel ervaringsdeskundige ben. Ontdek hier wat wij bieden in onze ouder-kind therapie.

Volgens het principe van afgestemd opvoeden, gebaseerd op aware parenting, bekijken we samen de vragen die er zijn omtrent opvoeding. Vaak zien we dat kinderen de spiegels zijn van hun ouders en we dus best samen aan de slag gaan om vanuit benieuwdheid  te ontdekken wat kinderen echt nodig hebben. Zo leren ouders hun potentieel ten volle in te zetten en een responsieve relatie op te bouwen met hun kind waarin het ontwikkelen van zelfsturing centraal staat. Hierin wordt wetenschappelijk onderzoek gecombineerd met lichaamswerk, systeemtherapie en andere methodieken en oefeningen om inzichten te bieden. Centrale thema’s zijn:

  • Veilige hechting (fasen, ontwikkeling, stijlen, attachment play)
  • Lichaamsbewustzijn: Stress en trauma (de taal van het reptielbrein, hiërarchie van lichaam, emotie en denken, polyvagaal theorie)
  • Familiesystemen: systemisch kijken naar gedrag van kinderen binnen de gezinsdynamiek
  • Grenzen stellen (zonder straffen en belonen) en lange termijn ontwikkeling i.p.v. korte termijn controle strategieën
  • Zelfsturing (democratisch opvoeden) en leiderschap van het kind/jongere
  • Verbindende communicatie
  • Inzicht in de ontwikkeling van het kind met problematieken omtrent taal van huilen, samen slapen, voeding, gedrags- en mentale problematieken, …
  • Inzicht in helpende en belemmerende factoren en praktische inzichten in opvoeding en samenleven met jongeren

Wil jij samen met mij een traject lopen om je relatie met je kind te optimaliseren?
Heb je nood aan extra inzichten in het opvoedingsproces?
Hebben jullie het moeilijk om duidelijke grenzen te stellen?
Wil je terug een fijne relatie met je kind?
Dankzij ouder-kind therapie krijg je een goede professionele ondersteuning.

Wil je graag op pad gaan om samen met jouw kind nog meer te kunnen genieten van jullie leven als gezin? Bel voor meer informatie naar 0474/422504 of boek onmiddellijk een afspraak.

Er is de mogelijkheid om een therapeutische gesprek aan te vullen met systemische opstellingen, ee, natuurwandeling met coaching, ouder-kind yoga sessie,… Op basis van het intakegesprek kunnen we de vervolgsessies afstemmen.

Ik ben er klaar voor! Jij ook?

Caroline GrovenCaroline

Enthousiaste moeder van 4 zalige (en soms minder zalige) kids