Auditory Brain Stimulation

Auditory Brain Stimulation of luistertherapie

“Mama, ik hoor je wel, maar het dringt niet echt tot mij door.”

“Wat na de diagnose van Autisme Spectrum Stoornis (ASS)?

Hoe kan ik mijn talenten (die er wel degelijk zijn!) en zelfvertrouwen verder uitbouwen?

“Mijn kind heeft dyslexie en dyscalculie. Is daar wat aan te doen?”

“Ik heb echt veel meer in mijn mars! Wat kan mij helpen om mijn cognitieve vermogen te optimaliseren?”

“Mijn mama vindt dat ik zo slecht luister, maar soms heb ik het ook echt niet gehoord!.”

“Ik krijg het niet voor mekaar om mijn gedachten onder woorden te brengen.”

“Ik reageer altijd te laat en anderen zijn me vaak voor.”

“Sinds mijn mentale en fysieke dip, hoor ik gewoon anders? Meer omgevingsgeluid en minder stemherkenning, hoe komt dat?”

“Hoe krijg ik een opstapje om sneller uit mijn burn-out of depressie te geraken?”

“Ik moet me zo inspannen om goed te kunnen luisteren en de juiste geluiden te kunnen detecteren.”

“Hoe komt het toch dat ik mij zo moeilijk kan concentreren? Lezen ging vroeger altijd goed en nu lukt het me echt niet meer.”

“Vanwaar komen plots die duizelingen? “

Bij deze problemen vervult de coördinatie tussen de twee hersenhelften een zeer belangrijke rol. Het oor is de meest effectieve toegang tot de hersenschors en haar verbinding met het zenuwstelsel. Het oor functioneert letterlijk als een accu voor het opladen van de hersenschors en de optimalisatie van het cognitief vermogen.

Het gehoor werkt nauw samen met onze andere zintuigen. Deze functies samen scannen voortdurend hoe wij ons verhouden tot onze omgeving en hoe wij ons systeem optimaal kunnen besturen. Het gehoor heeft een veel sturendere rol dan dat wij eigenlijk beseffen (proprioceptie). Vaak is het gehoor ook net dat ontbrekende puzzelstukje om tot ontsluiting te komen.

Deze quotes roepen vragen op en zetten aan om een oplossing te zoeken.  Met muziek en stem in  Auditory Brian Stimulation verbetert houding, communicatie, taal, spraak, zelfvertrouwen, gedrag en daarmee ook het algemeen functioneren.

Luistertherapie is gebaseerd op de theorie, de experimenten en de rijke therapeutische ervaringen van Prof. A. Tomatis (Franse KNO arts die 50 jaar onderzoek deed).

Auditory Brain Stimulation wordt ook ingezet voor een optimale neurologische ontwikkeling van je ongeboren baby en voor een gelukkige en zorgeloze zwangerschap.

Stemproblemen verhelpen? Vreemde talen leren? Tinnitus en hyperacusis verbeteren?
Leerproblemen en gedragsproblemen aanpakken?
Herstel van burn-out, depressie en andere stressgerelateerde problemen?

Auditory Brain Stimulation is geschikt voor kinderen en voor volwassenen en brengt verlichting en ondersteuning bij:

Problemen bij kinderen?

Ontwikkelingsachterstand (taalkundig, motorisch, psychisch, vaak bij te vroeg geboren kinderen).

School- en leermoeilijkheden

 • lees- en spellingsproblemen, leeszwakte, dyslexie, dyscalculie
 • concentratieproblemen
 • problemen met taal en spraak, integratie van vreemde talen

Opvallende gedragspatronen

 • emotionele teruggetrokkenheid, angsten
 • gebrek aan zelfbewustzijn
 • rusteloosheid, hyperactiviteit (ADHD) en aandacht deficiëntie syndroom (ADD), ASS
 • agressiviteit en lage frustratietolerantie
 • motivatiegebrek
 • anorexia

Vestibulaire aandoeningen

 • evenwicht, coördinatie, grove en fijne motoriek
 • lichaamsbeeld en lichaamshouding

Integratiemoeilijkheden na adoptie, scheiding, enz… .
Autisme en alle gerelateerde autisme spectrum stoornissen.

Organisch-genetische handicaps

 • het syndroom van Down
 • hersenletsel, hersenbloeding, herseninfarct
Problemen bij volwassenen?

Problemen met auditieve waarneming en communicatieproblemen.

Psychosomatische problemen

 • slaapstoornissen
 • verstijving van de ruggengraat

Evenwichtsstoornissen

 • ziekte van Ménière
 • draaierigheid
 • duizeligheid
 • oorsuizen

Dynamiseren bij uitputtingsverschijnselen, depressie, burnout, overprikkeling, extreme vermoeidheid.

Revalidatie

 • na plots (tijdelijk) gehoorverlies
 • tinnitus
 • beroerte

Zwak geheugen
Gevoeligheid voor lawaai (hyperacusis)
Concentratie- en aandachtsproblemen
Revitaliseren op oudere leeftijd
Stem- en zangverbetering (intonatie, expressie, toon,….)
Optimaliseren en stabiliseren van het rest gehoor

Hoe verloopt een luistersessie?

Eén luistersessie betreft 1,5u luisteren. De gebruikte muziek/tonen zijn afgestemd op de resultaten uit de luistertest. Afhankelijk van de noden kan de therapeut opteren voor muziek of voor de moederstem. De geluidsbanden worden zodanig bewerkt totdat de gewenste stimulans volledig afgestemd is op de patiënt.

Er wordt met gespecialiseerde apparatuur ter plaatste gewerkt bij deze vorm van hersenstimulatie.

Tijdens een luistersessie is een ingerichte stille ruimte ter beschikking waarbij de patiënt tot rust kan komen. Ouders krijgen de kans om samen met hun kind een ontspannen en rustig moment te beleven. Er is het nodige materiaal ter beschikking (puzzels, tekenmateriaal, handwerk,….) om samen te genieten van de luistertherapie. Indien mogelijk luisteren ouders kosteloos mee.

Hoe verloopt de volledige luistertherapie?

De eerste kennismaking bestaat uit een luistertest met gespecialiseerde apparatuur die informatie geeft over:

 • de gehoordrempel via luchtgeleiding
 • de gehoordrempel via botgeleiding
 • hoorfouten bij lucht- en botgeleiding
 • het vermogen om toonhoogten te onderscheiden (selectiviteit)
 • auditieve lateraliteit

Op basis van de resultaten bekijken we:

 • motoriek en evenwicht
 • gedrag (teruggetrokkenheid, angsten, zelfbeeld, onrust, agressiviteit, welbevinden, evenwichtigheid)
 • analytisch gehoorvermogen (luisteren)
 • taalverwerking
 • concentratievermogen of verstrooidheid
 • neiging tot vermoeidheid of vitaliteit
 • veeleer aanleg tot depressie of dynamisme

Op basis van de resultaten uit de luistertest stellen we een individueel behandelingsplan op. Aangezien we vaak spreken over hardnekkige klachten die niet van vandaag op morgen ontstaan zijn, is het begrijpelijk dat de behandeling de nodige tijd vereist.

Een reguliere behandeling zou kunnen bestaan uit 3 blokken:
Luistertest + bespreking bij aanvang.

Blok 1 = 11 luistersessies (10 + 1 gratis) + 2de luistertest
Blok 2 = 11 luistersessies (10 + 1 gratis) + 3de luistertest
Blok 3 = 11 luistersessies (10 + 1 gratis) + 4de luistertest

Tussen elke blok wordt besproken hoelang de tussenpauze zal zijn. We kunnen opteren voor een zeer snelle doorloop (5-tal dagen/blok) of een tragere doorloop (1 à 2 luistersessies/week). Samen werken we een haalbare planning uit.

Soms wordt er geopteerd om te werken met de moederstem omdat deze werkwijze extra diepgang geeft. Bij de bespreking van het behandelingsplan zal er dus een moment voorzien worden voor de opname van de moederstem.

Hoe verloopt de stemopname?

In bepaalde gevallen beslissen we om met stem te werken in plaats van met muziek. Deze moederstem wordt na een speciale opname bewerken en gefilterd op hoge tonen.  De opname gebeurt met gespecialiseerde apparatuur in onze praktijk. In een ontspannen sfeer leest mama een verhaal van de Kleine Prins voor net zoals ze zou voorlezen aan haar kinderen toen ze klein waren. Veel gevoel, intonatie en een brede smile op haar gezicht maken de opname levendig en herkenbaar voor de luisteraar.

Ik woon zo ver?

Vaak hebben mensen van wat verder af (Nederland, Duitsland,…) ook interesse om therapie te volgen. In dergelijke gevallen werken wij een gecondenseerd behandelingsplan uit van 2 of meerdere dagen. Wij voorzien de nodige overnachtingen in een B&B in de buurt.
Herk-de-Stad is een kleine maar gezellige stad met tal van eetgelegenheden en ontspanningsgelegenheden (park, sport, wandelgelegenheid, enz…). Wij liggen zeer centraal in een driehoek van Hasselt, Sint-Truiden en Diest en zijn makkelijke bereikbaar met openbaar vervoer.
Onze combinatie tussen fysieke en mentale behandelingen is echt uniek en nergens anders terug te vinden.

Ik ben zwanger en wil de ontwikkeling van mijn ongeboren kind optimaal stimuleren ?

Het gehoor van je ongeboren baby functioneert al op 4 maanden zwangerschap. Je kan dus je ongeboren baby via extra auditieve stimulatie een optimale neurologische ontwikkeling laten ervaren. Dankzij auditieve waarneming (stem van de moeder, lichaamsgeluiden, omgevingsgeluiden) zijn er constante frequentieprikkels aanwezig om ons brein te laten ontwikkelen. Dus hoe meer de juiste prikkeling doorkomt, hoe beter! Al vanaf de 2de maand zwangerschap kan je beginnen met stimuleren.
Dit is héél goed voor:
– de ontwikkeling van het kind (deze kinderen ontwikkelen zich door de band sneller en kunnen zich beter concentreren),
– het zijn vaak achteraf heel vrolijke kinderen, met een positieve ingesteldheid,
– de geboorte zal “vlotter” verlopen (het lichaam van de moeder zal zich meer ontspannen en dus kan de geboorte vlotter verlopen),
– minder angsten bij moeder & kind tijdens de zwangerschap (minder piekeren over wat kan misgaan, beter slapen, … ) eigenlijk over het bevordert deze therapie een zorgeloze en ontspannen zwangerschap .
Wij ontwikkelden speciale zwangerschapsprogramma’s voor de verschillende fases van de zwangerschap. Optimaal is om ook te stimuleren via zangsessies (of een combi van beiden).

Beter en sneller een vreemde taal leren?

In elk werelddeel en zelfs in elk land hoort men op een totaal andere manier. De Engelsen horen niet op dezelfde manier als de Fransen en de Fransen anders dan de Duitsers. Elke taal heeft zijn eigen specifieke eigenschappen waaraan het oor zich heeft aangepast. De impedantie (= welke weerstand (verzet) de flow (geluidsstroom) ondervindt) van de ons omringende lucht is de eerste oorzaak van deze verschillen.

Het menselijk oor kan theoretisch een brede range aan frequenties (16 – 16000 Hertz) ontvangen en een groot aantal ritmes onderscheiden. Maar het is ook zo dat doorheen de tijd het oor eraan went om voornamelijk de frequenties en ritmes van onze eigen moedertaal efficiënt te horen.

Het is dus niet altijd gemakkelijk om deze aanpassing te doorbreken. De Fransen gebruiken voornamelijk frequenties tussen de 1000 en 2000 Hertz, terwijl de Engelsen hoofdzakelijk frequenties tussen de 2000 en 12000 Hertz gebruiken. Het is dan ook duidelijk dat het voor de Fransen heel moeilijk is om de Engelse taal onder de knie te krijgen en voor de Engelsen om Frans te leren dus ook.  Elke taal heeft zo zijn eigen voorkeur voor frequentie-banden.

Dankzij de luistertherapie of ABS wordt het oor fysiologisch gedwongen om te horen wat het van nature niet hoort. Dit kan door een intensieve training met geschikte actuele apparatuur.  De luistersessies en actieve naspreek- en zangoefeningen worden gedaan met elektronische switch-overs. Door gebruik te maken van filters en versterkers, die reageren op de werking van het menselijk oor, wordt het oor letterlijk geopend voor de nieuwe taal en zijn specifieke frequentieband.

Het Elektronisch Oor maakt het mogelijk om de manier waarop iemand normaal hoort te veranderen zodanig dat hij/zij de taal die hij wil leren op dezelfde manier ervaart als iemand die deze taal als moedertaal heeft.

Citaat van Dr. A. Tomatis : “We kunnen enkel een taal goed spreken als we ze goed horen, op die manier dat we het geluid kunnen analyseren en het ritme van de linguïstieke melodie kunnen herkennen.”

Gerard Depardieu heeft dankzij de Tomatis luistermethode zijn Engelse taal snel ontwikkeld. Luister naar dit Youtube fragment .

Omdat we samenhangende klachten behandelen, combineren we luistertherapie vaak met lichaamswerk (osteopathie, shiatsu, ontspanningstechnieken, coaching) voor een beter resultaat.

Cadeaubon

Wil je iemand een duwtje in zijn of haar rug geven om aan zichzelf te werken met Auditory Brain Stimulation? Denk je dat luistertherapie hem of haar toegevoegde waarde kan brengen? Of wil je hem of haar gewoon wat meer inzichten geven? Dan is de cadeaubon voor een luistertest een ideale oplossing.

Ik maak als gediplomeerde Auditory Brain Stimulation therapeut deel uit van het Mozart-Brain-Lab netwerk. Ons netwerk telt over 200 centra in de ganse wereld. Onderstaand logo is een kwaliteitslabel.

luistertherapie

Boek vandaag nog je afspraak voor een audiologietest(zintuigelijke verwerkingstest)

Lees hier de ervaringen van mensen die reeds eerder therapie bij ons volgden.