Gedragsproblemen

Wanneer spreken we van gedragsproblemen bij kinderen of volwassenen?

Een gedragsprobleem is ongewenst gedrag van een persoon dat vooral voor anderen storend is. Gedragsproblemen worden ook wel externaliserend probleemgedrag genoemd. De problemen ontstaan meestal in de directe omgeving van de persoon zelf. Gedragsproblemen liggen vaak ten grondslag aan vroegere ervaringen van een persoon (trauma, opvoeding, enz…). Een gedragsprobleem kan in een gedragsstoornis veranderen als dit gedrag langer dan zes maanden aanhoudt en als bepaalde combinaties van symptomen voorkomen.

gedragsproblemen– woedebeheersing
– agressiviteit en lage frustratiedrempel 
– angsten en teruggetrokkenheid 
– posttraumatische stressstoornis (PTSS) 
– integratiemoeilijkheden bij adoptie
– gebrek aan zelfvertrouwen
– rusteloosheid, hyperactiviteit (ADHD)
– aandacht deficiëntie syndroom (ADD)
– motivatiegebrek

Volwassenen, kinderen en adolescenten ontwikkelen soms een specifieke stoornis. Deze stoornissen hebben te maken met aandacht, gedrag, communicatie, pervasieve ontwikkeling, stemming, angsten, tics, eten, motorische vaardigheden, hechting en het moeilijk of niet kunnen spreken in bepaalde situaties. Deze stoornissen geven soms een negatieve invloed op leren en presteren, de concentratie, het gedrag, de werkhouding, het sociaal emotioneel functioneren en het welbevinden op school of op het werk. Vaak beheersen deze stoornissen het dagelijkse leven van de persoon in kwestie maar ook van zijn familie, de school en de vriendenkring.

Leerproblemen en leerstoornissen kunnen ook andere stoornissen tot gevolg hebben. Gedragsproblemen, sociaal emotionele problemen en aandachtsproblemen kunnen op hun beurt weer leiden tot leerproblemen. Zo kan een depressie het gevolg en ook de oorzaak zijn van leerproblemen.

Gedragsproblemen hebben meestal te maken met sociaal ongewenst gedrag. Men spreekt daarom bij gedragsproblemen dikwijls van anti-sociale problemen omdat anderen last hebben van het gedragsprobleem. Bij sociaal-emotionele problemen is het individu zelf het slachtoffer van zijn of haar probleem.

Voorbeelden van gedragsproblemen zijn:
– verbaal druk zijn
– brutaliteit
– veel bewegingen maken (o.a. hyperactiviteit)
– snel afgeleid zijn en verminderde concentratie
– moeilijk kunnen samenwerken
– zich niet aan de regels houden
– pestgedrag (zelf pesten)
– conflicten uitlokken
– overdreven of ongepaste assertiviteit
– agressie

Voorbeelden van sociaal emotionele problemen zijn :
– gepest worden
– faalangst
– een laag zelfvertrouwen
– een negatief zelfbeeld
– verdriet om een situatie (ruzie, verlies, rouw e.d.)
– stil, gesloten of terug getrokken zijn
– sociale angst 
– onvoldoende weerbaarheid
– depressie

De therapieën bij DyoB, waaronder de Auditory Brain Stimulation of luistertherapie zijn een hulpmiddel in verdere ontwikkeling en vooruitgang.
Wij werken een persoonlijk plan uit na een uitgebreid anamnese gesprek.

Lees meer over de Auditory Brian Stimulation of luistertherapie bij DyoB.

Ik, Peggy Boets, maak als gediplomeerde APF therapeut deel uit van het Mozart-Brain-Lab netwerk.

Vul onderstaand contactformulier in voor meer informatie.

psychotherapie

Wil jij aan de slag gaan met de gedragsproblemen van je zoon of dochter?
Heb jij extra ondersteuning nodig op gebied van je ouder-kind relatie?
Ken je onze lichaamsgericht psychotherapie ondersteuning?

Maak kennis met onze coach Caroline en haar specialisaties.