De luisteren en lerenvakantie is afgelopen en de school weer gestart. Er zijn kinderen die het geweldig vinden om weer terug te school te gaan en andere kinderen die er enorm tegenop zien.

Feit is dat er weer geleerd moet worden en daarvoor hebben we een goede concentratie, een goede spraak-taal beheersing en bijpassend gedrag nodig. Over het algemeen wordt de term ‘luisteren’ hiervoor gebruikt. Vaak zegt een leerkracht : “Tomas luistert niet goed en ik moet alles vaak herhalen” of “Tomas doet niet wat er gevraagd wordt, hij is zo druk in de klas”.
Welke invloed heeft dat luisteren nu op leren? Of moet je concentratie, spraak-taal en gedrag als drie losse vaardigheden zien?
Hoe handig zou het zijn als je aan de oorzaak werkt in plaats van aan de gevolgen?

Welke 5 connecties zijn er tussen leren en luisteren?

Om op school te kunnen leren, heb je een goede taalontwikkeling nodig. Voor een goede taalontwikkeling is het nodig dat je goed klanken en geluiden kan onderscheiden en reproduceren.
Om op school te kunnen leren, heb je een goede concentratie nodig. Voor een goede concentratie moet je ongewenste geluiden kunnen dempen of wegfilteren en enkel focussen op wat de leerkracht vertelt.
Om op school te kunnen leren, heb je goed gedrag nodig. Voor een goed gedrag moet je goed in je vel zitten en genoeg energie hebben om je aandacht erbij te houden. Onze oren werken als een soort laadstation voor onze hersenen. Ze laden letterlijk de hersenen op met energie.
Om op school te kunnen leren, moet je sociale contacten willen aangaan. Voor het maken van goede sociale contacten moet de wens tot communiceren aanwezig zijn. Het oor is letterlijk onze poort naar de buitenwereld.
Om op school te kunnen leren, moet je motoriek in orde zijn. Voor een goede (fijne) motoriek moeten het evenwichtsorgaan en het centrale zenuwstelsel samen informatie kunnen verwerken om het bewegingsapparaat aan te sturen.

Leren door te Luisteren

Wat is luisteren?
Luisteren houdt meer in dan gehoorzamen of de boodschap binnen laten komen. Luisteren is de mogelijkheid om het eigen horen doelbewust en aandachtig te gebruiken, op een manier die aanvaardbaar is op emotioneel niveau, met het doel om te leren en om te communiceren.
Ons auditief systeem heeft de mogelijkheid om vanuit geluiden een akoestische boodschap te selecteren en niet-relevante geluiden te dempen. Het kan voortdurend de inhoud en de vorm van een bericht herstellen of aanpassen en het resultaat van deze controle onmiddellijk evalueren.

Wat verstaan we onder leren?
Leren is het zich eigen maken van nieuwe, of het aanpassen van bestaande, kennis, gedrag, vaardigheden of waarden. Daarbij gaat het om het synthetiseren (samenvoegen) van verschillende soorten informatie tot een coherent (samenhangend) mentaal geheel. De mogelijkheid om te leren bezitten zowel mensen, dieren als sommige machines.
Uiteraard zijn er meerdere factoren die invloed hebben op het leren, waaronder ook intelligentie.
Goed luisteren houdt de wensen tot communiceren, alertheid, opmerkzaamheid en concentratie in. Door de connectie met ons evenwichtssysteem zorgt dit ook voor een goede lichaamshouding, motoriek en gezichtsuitdrukking. Luisteren betekent creativiteit en persoonlijke groei (zowel sociaal als emotioneel) en uiteindelijk activeert dit ons hele functioneren.

Goed luisteren helpt ons dus om goed te leren!

​​Lees meer over ​Auditory Brain Stimulation bij leerproblemen.