tinnitus, osteopathie, osteopaat

Een andere visie op tinnitus (oorsuizingen) door osteopaat Koen Swinnen.

Tinnitus is de medische term voor het ervaren van een zoemend, fluitend, sissend, brommend,… geluid in de oren. 10 tot 15% van de populatie boven de 18 jaar heeft last van deze klachten. Vaak wordt er ook gesproken over oorsuizingen, zoemende of brommende oren of een vaak langdurig aanwezig zijn van geluid in één of beide oren.

De oorzaak van tinnitus of oorsuizingen is multi-factorieel. Dit wil zeggen dat verschillende elementen zoals een geluidstrauma, gehoorverlies, angst, stress,… kunnen bijdrage tot de ontwikkeling van tinnitus. Een specifiek type van tinnitus vindt zijn oorsprong in een minder goed functioneren van het kaakgewricht of de nek.

Dit type van tinnitus wordt in de medische wereld ook wel somatosensorische tinnitus genoemd. Tijdens het schrijven van mijn thesis in het laatste jaar van mijn opleiding osteopathie, heb ik naar deze specifieke vorm van tinnitus onderzoek gedaan. Uit mijn onderzoek kwam naar voor dat door het herstellen van de disfuncties in het kaakgewricht en in de nek, de tinnitusklachten konden gereduceerd worden. Dit aan de hand van manuele technieken zoals mobilisaties, stretching en spierrelaxatie technieken dewelke ook binnen de osteopathie worden gebruikt.

Een belangrijk aandachtspunt blijft uiteraard dat tinnitus multi-factoriële oorzaken heeft of kan hebben. Daarom is het uiterst belangrijk om deze ook multi-disciplinair te behandelen.

Deze strategie passen we ook binnen DyoB toe door de verschillende therapieën die een gunstig effect kunnen hebben op deze klachten te combineren.

Wil je graag meer weten over dit onderwerp? Twijfel je zelf over de conditie van je nek, kaken of rug? Laat ons kennis maken en boek ​​online​ je afspraak.
​See you soon!

​Koen Swinnen
Osteopaat