Het Chinese “luisteren” beter begrijpen!

In de relatie moeder en kind heeft luisteren een speciale betekenis en illustreert heel mooi de grootsheid van onze oren in relatie tot ons volledige lichaam. Effectief horen wat je kind je duidelijk wil maken, daar draait bij luisteren echt om.
En dat doe je niet alleen met je oren. Er zijn meer hulpmiddelen om je kind goed te begrijpen.
Het Chinese symbool voor “luisteren” illustreert dat heel mooi uit.
Luisteren doe je natuurlijk met je oren, maar net zo goed ook met je ogen en je hart.
En dit alles met onverdeelde aandacht.

Luister met je oren en je kind voelt zich gehoord.
Luister met je ogen en je kind voelt zich gezien.
Luister met je hart en je kind voelt zich begrepen en geliefd.

chinese luisteren

Het oor vervult een meervoudige rol. Het zorgt voor een goed evenwicht, een rechte houding, een betere lichaamscontrole en harmonische bewegingen. Het ligt mee aan de basis van de spraakontwikkeling en de communicatie. Het oor vervult een centrale rol bij het “opladen” van de hersenen met “energie” en beïnvloedt fundamenteel ons welzijn. Van al onze zintuigen neemt het oor een cruciale positie in. 

Lees meer over de DyoB Luistertherapie of Audio Psycho Fonologie en lees de getuigenissen.

images1ff6899e184dc1ecc10c3b915bcdd26b

thomasoct12