In onze huidige wereld waar al onze zintuigen letterlijk continu gebombardeerd worden met prikkels, wordt het bijna een kunst om je af te sluiten van de buitenwereld. De term “hoogsensitief” is nog nooit zo populair geweest. Onze audiologietest of zintuigelijke verwerkingstest is een zinvolle tool om de mate van (hoog)gevoeligheid waar te nemen.

Het begint allemaal in de juiste verhouding en de tendens in de lucht- en botgeleiding. Hier ligt de sleutelrol bij hoogsensitiviteit! Het is uitermate belangrijk dat lage frequenties minder goed waargenomen worden dan hoge frequenties.

Te sterk waargenomen lage frequenties zijn mede de oorzaak van hoogsensitiviteit. Een té goede waarneming van de lage frequenties resulteert in innerlijke onrust en prikkelbaarheid. Simpelweg “je erover zetten” is helaas niet mogelijk. Deze manier van registreren heeft een grote impact op je hele functioneren, zowel psychologisch als cognitief. De té grote waarneming van de lage frequenties wordt alsmaar sterker, waardoor de hoge frequenties meer en meer onderdrukt worden en dus slechter geregistreerd worden. Je gaat, als het ware, compleet weg van de natuurlijk manier van horen en ontwikkelt een atypisch registratiesysteem.

Hoogsensitiviteit versus overgevoeligheid

Hoogsensitiviteit wordt vaak verward met overgevoeligheid. Met hoogsensitiviteit bedoelt de wetenschap een specifieke responsiviteit. Hoogsensitieve hersenen werken dus anders! Ze verwerken de informatie op een diepgaandere manier wat we ook zien in hersenscans. Hoogsensitiviteit komt voor bij 15-20% van de bevolking, even vaak bij mannen als bij vrouwen. Het is niet omdat je responsieve hersenen hebt dat je ook impulsief reageert of handelt. Hoogsensitieve mensen willen eerst de informatie goed verwerken alvorens tot actie over te gaan.

Ook auditief of olfactorisch (geur) pikken mensen met hoogsensitiviteit meer op. Tegelijkertijd hebben ze een overmatige aandacht voor anderen, ze weten in één oogopslag andermans noden en behoeften.  Dit alles klinkt als positieve en bruikbare eigenschappen. Belangrijk is te beseffen dat hoogsensitieve mensen meer dan gemiddeld nood hebben aan afzondering, want die diepgaande verwerking heeft ook een keerzijde. Meer informatie geeft automatisch kans op overprikkeling. Door deze bijzondere hersenactiviteit die dus meer verspreid is, wordt het stressbrein sneller actief (met vlak daarbij de centra voor angst en sociale uitsluiting). Met meer actieve hersengebieden en het zien van noden en behoeften, wil je natuurlijk aan dit alles  tegemoetkomen. Je hebt moeite met grensafbakening en gaat vlugger over je eigen grenzen. Indien de overprikkeling over een bepaalde drempel heen gaat, dan wordt de vlotte samenwerking met de controlerende prefrontale cortex, als het ware, doorgeknipt. Hierdoor krijg je vlugger last van stressgerelateerde problemen en overreactiviteit in al zijn vormen, zoals bv. een burn-out.

Hoogsensitiviteit is natuurlijk maar één persoonlijkheidskenmerk dat misschien wel een zekere kwetsbaarheid met zich mee brengt, maar de andere kenmerken kunnen ervoor zorgen dat die overprikkeling niet de overhand krijgt. Het is dus belangrijk dat hoogsensitieve mensen zich bewust hiervan bewust zijn en ook bewust bezig zijn met deze eigenschappen te balanceren. Op die manier kunnen ze de voordelen van hoogsensitiviteit ervaren.

En welke therapie kan daar nu beter bij helpen dat Auditieve Hersenstimulatie?

Lage frequenties verstoren onze energiebalans en zorgen ervoor dat er meer energie verloren gaat in het lichaam (in plaats van energie die naar de hersenen zou gaan). Deze energie komt terecht op de vrije zenuwuiteinden die op hun beurt stimuli nog sneller zullen oppikken en daar ook geprikkeld op zullen reageren. Het is alsof ze een radar naar buiten toe ontwikkelen die letterlijk alles tegelijkertijd in de lucht opvangt: een vlieg, een pen die valt, een auto die op straat voorbij komt. Dit alles is veel te vermoeiend voor de hersenen en vermindert de mentale energie sterk.

De rol van de hogere frequenties is in eerste instaande de hersenen te voorzien van stroom d.m.v. bio-chemische elektrische potentialen. Dit kan alleen gebeuren als de hogere frequenties ook effectief goed waargenomen worden. Zoniet, zal er direct een hele berg energie verloren gaan in het lichaam en zorgen voor innerlijke onrust. Dit is het begin van een vicieuze cirkel! Het oor kan de hersenen niet voldoende opladen, verliest veel energie in het lichaam die uiteindelijk op de zenuwuiteinden terecht komt. De mentale energie zakt verder af waardoor de lage frequenties nog meer zullen stijgen en de persoon in kwestie steeds meer op de spitsen van zijn zenuwuiteinden loopt. Hij/zij zal sneller geprikkeld geraken, zijn concentratie veel gemakkelijker verliezen en moeite krijgen om mentale processen lang vol te houden. Vergeet niet dat het moment dat de hogere frequenties afzakken, de lagere frequenties automatisch zullen stijgen, zoals een actie-reactie principe. Ze gaan proberen om dit verlies te compenseren en toch nog zoveel mogelijk op te pikken.

Radars in de audiologietest vertellen ons veel

Wanneer we de audiologietest ontleden zijn er voor ons verschillende indicatoren die een beter beeld krijgen rond volgende items :

aandacht & concentratie
snelheid van prikkeling op de buitenwereld (vb. geluiden)
hyperaccousie
mate van negatief denken
huidproblemen (vb. eczema)
moeite met stilzitten – nood aan beweging
(innerlijke) onrust
moeite met lang luisteren naar iemand
hyperactiviteit
sterk viscerale focus (fysiek versus mentaal)
mentale moeheid
slaapproblemen
mate van controle willen uitoefenen
neurodegeneratieve eigenschappen
tinnitus
Menière

Dankzij deze kostbare informatie kunnen we tevens op zoek gaan naar oorzakelijke verbanden in het ontwikkelingsproces.

Wil jij weten hoe jouw auditieve prikkels geregistreerd worden? Heb je een vermoeden dat je hoogsensitief bent?

Boek je test online en kom veel meer te weten!

Bel 0498/295339 of mail naar info@dyob.be voor meer informatie.