Dyslexie is meer dan alleen een leesprobleem.
Dat komt naar voren uit het onderzoek van de Northwestern University in Chicago. Hieruit blijkt
dat de auditieve informatieverwerking van kinderen met dyslexie anders verloopt dan bij kinderen zonder lees- en spellingproblemen.
Het bewijs wordt gevonden wanneer wordt gekeken naar de hersenactiviteit in de hersenstam.
De hersenstam is de eerste plek in de hersenen waar geluidssignalen binnenkomen en verwerkt worden. De hersenen hebben normaal gesproken de mogelijkheid om in een luidruchtige omgeving
automatisch te reageren op relevante geluidssignalen. Door een neurologische storing in de auditieve informatieverwerking hebben kinderen met dyslexie deze mogelijkheid niet.
Als gevolg daarvan hebben zij moeite met het onderscheiden van relevante- en niet relevante informatie. Wanneer een leerkracht een instructie geeft in een rumoerige klas, zal de dyslectische leerling moeite hebben om de stem van de leerkracht te onderscheiden van het rumoer van de klas.
Kinderen met dyslexie hebben naast de lees- en spellingproblemen die ze ervaren, dus nog een hindernis te overwinnen op school. Niet alleen is het moeilijk om een opdracht uit een werkboek te lezen. Het begrijpen van een gesproken instructie in een drukke klas levert ook problemen op.
Kleine en simpele aanpassingen in de klas kunnen een leerling met dyslexie al veel opleveren.
Zo kan het bijvoorbeeld helpen als een leerling dichter bij de leerkracht gaat zitten.
Wil jij weten hoe jouw zoon of dochter met dyslexie of dyscalculie zintuiglijke prikkels verwerkt, boek een audiologietest en kom zoveel meer te weten.

Bron:
Chandrasekaran, B., Hornickel, J. M., Skoe, E., Nicol, T., & Kraus, N.
(2009). Context-dependent encoding in the human auditory brainstem
relates to hearing speech in noise: Implications for developmental
dyslexia. Neuron, 64(3), 311-319.
Dyslexie-ICT Nieuwsbrief januari 2010