moederstem

Tijdens onze gehoortrainingen met Auditory Brain Stimulation wordt er, naast klassieke muziek, ook vaak gewerkt met een opname van stem van de moeder van het kind. Vreemd, niet?
In de baarmoeder hoort een kindje de stem en het hart van zijn moeder, net als luide muziek met hoge tonen en zang. De baby kan de geluiden die hij in de baarmoeder hoorde, herkennen na de geboorte. Dit betekent dat zij theoretisch “kunnen horen” oftewel frequenties kunnen verwerken. Uiteraard is het concept taal nog niet ontwikkeld en gaat het hier louter over niet functioneel horen. Dit betekent dat wij gedurende 5 maanden constante geluidsprikkeling ervaren hebben. In ons onderbewustzijn ligt dus een duidelijke herkenning van deze auditieve periode vast.
Dat is nu exact de reden waarom het auditief stimuleren met (gefilterde) moederstem bevorderlijk is in de ondersteuning van de algemene ontwikkeling. Je baby herkent je stem : “Hier ben ik veilig!”

Wat doet een behandeling met moederstem exact?
De stimulatie met de stem van de moeder opent de thalamus:

 • alles wat onze zintuigen ervaren, passeert via de thalamus (die fungeert als relaisstation)
 • de thalamus reageert volgens het principe van pleasure versus displeasure
 • het openen van de cortex gebeurt voornamelijk op emotionele basis aldus opent de moederstem de poort naar de hersenen

De moederstem zorgt ervoor dat de hersenen informatie WILLEN van het oor om te leren, om deel te nemen aan de realiteit en om zich te ontwikkelen!
Volgens onze grondlegger, Dr. A. Tomatis is de moederstem een lied in majeur dat ons positief zenuwstelsel ontwikkeld, m.a.w. ze:

 • verandert het onderbewsutzijn
 • slaat primitief vertrouwen op
 • versterkt de basis van onze spyche

Met een auditieve training met moederstem kunnen we de band tussen moeder en kind heraanleggen, versterken, aanvullen of ook losmaken wanneer het hier tijd voor is (wanneer het kind zich veilig genoeg voelt en er voldoende vertrouwen ontwikkeld is).

“If i cannot find the connection with my mother, i cannot find the connection with others.” 

Welke personen reageren het beste op stimulatie met moederstem?
Vaak, maar niet uitsluitend, gaat het hier over volwassenen en kinderen:

 • met een autisme spectrum stoornis
 • die als prematuren geboren zijn
 • die stuitliggers waren tijdens de zwangerschap
 • met zuurstoftekort tijdens de geboorte
 • waarbij de moeder tijdens de zwangerschap nauwelijks gesproken heeft (owv depressie, trauma, ongewenste zwangerschap,…)
 • met syndroom van Down
 • met trauma
 • …..

Wat dan in het geval van een adoptie?
Bij adoptie of in alle andere gevallen wanneer de moederstem niet meer beschikbaar is, wordt er gewerkt met klassieke muziek van Mozart. Wij omschrijven deze stem ook wel als de “non emotional mother”. Bij sommige adoptief gevallen kan er geopteerd worden om te werken met de stem van de adoptief moeder. We gaan, bij manier van spreken, de biologische moederstem min of meer resetten en vervangen door de stem van de adoptiemoeder. Elke adoptie is anders en bekijken we met uiterste voorzichtigheid om de juiste behandelingsmethode te kunnen inzetten. Begrijpelijk ook dat in bepaalde gevallen het gebruik van moederstem eerder af te raden is (depressie, extreem angstige moeder, ongewenst kind,….).

De stem van de moeder activeert een heleboel verschillende regio’s in de hersenen van een kind
Bij een studie aan de Stanford University USA in mei 2016 was dit de conclusie : “Neurale circuits met moederstem herkenning voorspellen de sociale vaardigheden bij kinderen!”
“Dit is een belangrijke nieuwe template voor het onderzoeken van tekorten in sociale communicatie bij kinderen met aandoeningen zoals autisme,” zei onderzoeker Menon. Zijn team plant soortgelijke studies bij kinderen met autisme alsook verder onderzoek naar het proces van hoe jongeren reageren op de stem van hun moeder om te zien of deze hersenreacties kunnen veranderen als mensen groeien tot volwassenheid.
“Stem is een van de belangrijkste sociale communicatie signalen,” zei Menon. “Het is spannend om te zien dat de echo van de stem van je moeder voort leeft in zoveel verschillende hersensystemen.”

Lees hierover meer in dit artikel : https://www.dyob.be/neurale-circuits-moederstem-herkenning-voorspellen-sociale-vaardigheden-kinderen/