burnoutDe beste aanpak bij een burnout, een depressie of andere gerelateerde aandoeningen

Om vandaag de dag succesvol te zijn en te kunnen omgaan met de “overload” aan complexe problemen die de maatschappij met zich meebrengt, dienen we creatief en positief te zijn. Het streven naar een bevredigend en zinvol beroeps- en familieleven is niet altijd even simpel.
Het menselijk oor, in zijn natuurlijk goed functionerende staat, levert de noodzakelijke energie voor het denken, de concentratie, ons geheugen, onze vitaliteit en creativiteit.
De Tomatis methode, Audio Psycho Fonologie of Luistertherapie, optimaliseert deze energie en onze psychische mogelijkheden.
Onze intellectuele energie kan door vermoeidheid en stress stilaan uitgeput geraken. Door de hersenen opnieuw op te laden en spanningen te reduceren, zorgt de Tomatis Methode met het Elektronische Oor, voor een meer gebalanceerd leven. Beter slapen, verbeterde eetlust, levenslust, verbetering van communicatie met mensen om ons heen, verhoogde concentratie, geheugen, vitaliteit en zelfvertrouwen. De creativiteit zal aanzienlijk verbeteren dankzij de gebruikte technieken. Tijdens de luistersessies, zullen ook de actieve oefeningen iedere deelnemer helpen om zijn talenten optimaal te benutten.

Fysieke energie

Het oor dient niet alleen om te horen en te luisteren maar het is ook het orgaan dat ons evenwicht controleert en ons lichaam stimuleert. Het gehoororgaan bestaat uit twee samenwerkende organen. Het evenwichtsorgaan (vestibulair systeem) stuurt spierbewegingen in het lichaam en zorgt voor onze motoriek, balans en lichaamshouding. Het slakkenhuis (cochleair systeem) laadt de hersenen en het lichaam energetisch op, waarbij vooral de hoge tonen een belangrijke rol spelen. Door een training met het Elektronische Oor (letterlijk “oorfitness” te doen) wordt de psychische en fysieke balans hersteld en/of verbeterd. Zelfvertrouwen gaat groeien en angsten verdwijnen. En dit zijn nu net twee factoren die onontbeerlijk zijn voor de verbetering van zowel privé- als werkprestaties.
Door de verbeterde controle over ons lichaam kunnen we de uitdagingen en beproevingen van het leven veel beter aan.
De Tomatis methode geeft letterlijk een opstap naar een fijn gevoel en een grote sprankel goed gevoel en motivatie. Kortom, een duw in de juiste richting naar een overzichtelijk herstel op kortere termijn.

Herken je onderstaande symptomen van stress op :

fysiek vlak:

hoofdpijn
hartkloppingen
misselijkheid
vermoeidheid
spierkrampen
verhoogde ademhaling
hyperventilatie
maaltijden overslaan
onverklaarbare lichaamspijnen

mentaal vlak:

besluiteloosheid
geheugenstoornissen
concentratieproblemen
chaotisch denken
te eng denken
veel zorgen maken
piekeren
dromen, nachtmerries

emotioneel vlak:

snelle irritatie
weinig motivatie
somber of depressief gevoel
futiliteiten opblazen
zich gespannen voelen
zich afzijdig houden

De Tomatis methode

Uit onderzoek (du Plessis, 2001, Z-Afrika) is gebleken, dat de Tomatis methode effectief is in de behandeling van stress en depressie. Er werden significante verbeteringen gemeten in de ervaring van negatieve gevoelens, zoals gespannenheid en vermoeidheid en in het optreden van depressies en neurotisch gedrag. Het psychologisch welbevinden was duidelijk versterkt. In onderzoek (Olkiewicz, 2001, Zweden) gericht op het ervaren van veranderingen door de cliënt zelf,  zijn significante verbeteringen gemeten in het energieniveau, de aandacht en het aanpassingsvermogen.

burnout