In mijn praktijk kom ik meer en meer mensen tegen met serieuze klachten omtrent overspannenheid, stress en burn-out. Tijdens de anamnese wijden we vaak uit naar de symptomen, de overprikkeling, de mogelijke oorzaken, enz..En dat is nu één van de redenen waarom ik mij ben gaan vervolmaken in stress en burn-out coaching in 2018. De andere redenen zijn :

 • stress en burn-out coaching is een perfecte aanvulling aan de reeds gebruikte therapieën bij DyoB
 • ik krijg meer en meer mensen over de vloer met S & BO gerelateerde klachten
 • puur uit eigen ervaring! Ik heb vaak het gevoel gehad van zelf te flirten met een burn-out
 • ik ben opgegroeid in een milieu van heihard werkende zelfstandigen
 • vanuit mijn brede achtergrond kan ik mensen zowel mentaal als fysiek bijstaan (burn-out is immers een totaalproces waarbij zowel zintuigelijke als lichamelijke ontspanning cruciaal zijn).

Laat het zover niet komen!
Als je van jezelf weet dat je eerder stressgevoelig bent en stresssymptomen herkent, neem dan direct actie. Beter voorkomen dan genezen! Vraag je niet af “Hoever zit ik nog af van mijn limiet?” maar wees verstandig en vooral ook eerlijk naar jezelf toe. Dankzij onze begeleiding kan je snel en accuraat inzicht krijgen in je huidige situatie en direct aan de slag gaan om erger te voorkomen.
Bekijk ook deze tool van de FOD voor vroegtijdige opsporing van burn-out.

Wat doet een coach precies?
Als stress en burn-out coach heb je een speciale taak en doorloop je samen met je coachee een aantal fases volgens het ritme dat hij aangeeft. Ik werk multi-disciplinair waarbij zowel het hoofd, het lichaam en de zintuigen aandacht krijgen. Het gaat immers om een totaal genezingsproces.

1. Analyse-fase
Hier wordt onderzocht wat de fysieke en mentale toestand is van de coachee. Hoe onderhevig is hij aan stress en is er sprake van een burn-out? Waarom loopt hij meer risico op een burn-out? Hier inventariseren we de stressoren die een rol spelen zowel privé́ als professioneel. Ook worden de energiegevers- en vreters geïnventariseerd. In een burn-out kom je niet zomaar terecht! Dit is vaak een proces van jaren en jaren. Je karakter uiteindelijk leren doorgronden en aanvaarden, dat doen we samen. Wanneer er sprake is van zintuiglijke overprikkeling (vaak hyper gevoelig voor allerlei omgevingsgeluiden, oorsuizingen of erge achteruitgang van het gehoor) gaan we ook hiermee aan het werk met Audio Psycho Fonologie.

2. Conditie-fase
Een reden van burn-out kan zijn dat de coachee zich verwaarloosd heeft. Daarom gaan we hier inventariseren hoe we kunnen werken aan de verbetering van de conditie. Hoe zit het met zijn voeding, sport en slaapgewoonte? Een gezonde levenspatroon is de basis zijn voor mentale sterkte. Samen werken we aan lichamelijke ontspanning op de behandelingstafel en oefenen we een aantal technieken in.

3. Cognitieve-fase
Piekeren geeft stress. Het verkeerd omgaan met stress (stresscoping) kan de reden zijn van een burn-out. Tijd voor breinhygiëne & een gezonde manier van denken. We overlopen wat jouw stressdagboek ons leert en evalueren naar gepaste stress verlagende acties. We leren technieken om stress verhogende of belemmerende gedachten om te zetten. Met autogene training (of andere ontspanningstechnieken geef ik je concrete tools om snel effect te ervaren.

4. Fase Effectief funtioneren
In deze stap bekijken we zien hoe de coachee weer professioneel  en effectief kan verder werken of terug aan het werk gaan. Op vraag van de cache kunnen afspreken gemaakt worden met de bedrijfsleiding en/of bedrijfsarts. Moet er iets structureels veranderen in zijn job, is het tijd voor een carrier switch of is de oude job nog passend?

5. Fase Sociale vaardigheden
Hier worden de sociale vaardigheden bijgeschaafd. Wat is het gedrag naar andere toe? Zegt hij te vlug ja of komt hij niet op voor zijn mening. Assertiviteit kan hier een grote rol spelen.

6. Stabiliseringsfase
De eerste twee jaar na een burn-out , ben je zeer gevoelig voor een terugval. Hier moeten we leren uit het verleden en trachten een plan op te stellen dat dit niet opnieuw gaat gebeuren.

Mijn filosofie 

 • Beter voorkomen dan genezen!
 • Wij gaan samen op pad in dit coaching proces en ik verwacht dat de coachee voldoende inspanningen levert (invullen vragenlijsten, voldoende beweging, …..)
 • Verminderde stressresistentie en burn-out is geen ziekte! Het overkomt overwegend gezonde mensen in een ongezonde situatie.
 • Wij geven geen klinische therapie of medische diagnose. Wij coachen mensen naar een betere veerbaarheid.
 • Wij zijn niet voor nutteloos lang piekerverlof en gaan gericht coachen naar een stapsgewijze werkhervatting.
 • Wij streven naar een duurzaam resultaat en voor verandering aan te brengen bij de bron van het probleem.
 • Wij geven aandacht aan terugvalpreventie.

Kennis maken?
Wil je met mij als coach een project opstarten en kijken welke tools we kunnen inzetten? Meld je hier aan voor een eerste kennismakingssessie, bel 0498/295339 of mail naar info@dyob.be voor meer informatie.