Wat is nu Auditory Brain Stimulation (of luistertherapie)?

De Auditieve Hersenstimulatie maakt gebruik van gespecialiseerde apparatuur om je brein te prikkelen. Bekijk het als een luistertraining, waarmee we je oor, en dus je hersenen activeren.

Door met onze apparatuur afwisselend versterkt en verzwakt, hoge en lage frequenties aan het oor aan te bieden, gaan de gehoors, -en evenwichtssystemen in het oor getraind worden. Het oor staat in verbinding met het brein, waardoor de impulsen die doorgegeven worden zullen zorgen voor een betere verwerking en een activatie van de hersenen.

We gebruiken de muziek van Mozart, Gregoriaanse gezangen en zelfs de stem van de moeder om de hoge frequenties uit te filteren en daarmee de synapsen in het brein te activeren.

De geluiden bereiken het oor met behulp van speciale hoofdtelefoons met lucht-, en beengeleiding.

We gaan het verschil maken tussen horen en luisteren. Waar horen puur de fysiologische activiteit is, heeft luisteren of toehoren meer te maken met psychologische processen.

Dankzij het hersenonderzoek kunnen we aantonen op welke manier de therapie een invloed heeft.

Voor wie zetten we Auditory Brain Stimulation in?

De luistertrainingen helpen je om tot authentieke zelfontplooiing te komen en je unieke levenskwaliteiten te ontdekken. Ze brengen je in contact met je eigen kern en wakkeren ze sterk de levensvonk aan. Deze therapievorm kan ingezet worden bij baby’s, kinderen, jongeren en volwassenen. Luister en leef