Eetstoornissen

Eetstoornissensport-eetstoornis
Anorexia
Boulimia

Een eetstoornis is vaak een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door verstoord eetgedrag. Sommige mensen eten te weinig, anderen te veel en weer anderen wisselen beide gedragingen af. De meeste mensen met een eetstoornis hebben een verstoord lichaamsbeeld en een intense angst om aan te komen. Gedachten over eten, het eigen lichaam en gewicht vormen dan ook vaak een obsessie en de bijbehorende gedragingen zoals diëten, het hebben van eetbuien en/of compensatiegedrag, worden als een verslaving.

Het verstoorde eetgedrag heeft meestal te maken met achterliggende, psychische factoren. Zo zoeken mensen vaak afleiding wanneer ze in stressvolle of moeilijke situaties zitten door bezig te zijn met eten. Ook is het verstoorde eetgedrag soms een manier om met lastige emoties om te gaan.
En de manier van omgaan met emoties, of dit nu bewust of onbewust gebeurd, is een proces dat zich afpeelt in de hersenen.

De Audio Psycho Fonologie of Luistertherapie stimuleert en activeert in essentie het gehele neurologische systeem, maar vooral het gehoororgaan en daarmee het centrale zenuwstelsel met de hersenen alsook de coördinatie tussen de twee hemisferen. Het luisteren is een actieve koppeling van onze binnenwereld met de buitenwereld via de taal, dus essentieel voor onze communicatie. Daarmee is onze luisterkwaliteit een spiegel van onze psychische gesteldheid, van ons zelfbeeld en van de wijze hoe we daarmee naar buiten treden. Het luisteren beïnvloedt dus direct ons totaal functioneren in de sociale omgeving. Bij problematieken zoals eetstoornissen is de luistertherapie in veel gevallen een zeer effectieve behandelingsmethode.


Lees meer over de Audio Psycho Fonologie of luistertherapie bij DyoB.
Ik maak als gediplomeerde APF therapeut deel uit van het Mozart-Brain-Lab netwerk.
Bel (0498/29 53 39) of stuur een mail naar info@dyob.be of kom naar één van onze lezingen.