“Mama, ik hoor je wel, maar het dringt niet echt tot mij door.”
“Wat ben ik nu met die diagnose van Autisme Spectrum Stoornis (ASS)? Hoe kan ik mijn talenten (die er wel degelijk zijn!) en zelfvertrouwen nu verder uitbouwen?”
“Mijn kind heeft dyslexie en dyscalculie. Is daar wat aan te doen?””
“Ik heb veel meer in mijn mars dan dat er nu uitkomt! Wie of wat kan mij helpen om mijn cognitieve vermogen te optimaliseren?”
“Mijn mama vindt dat ik zo slecht luister, maar soms heb ik het ook echt niet gehoord!.”
“Ik krijg het niet voor mekaar om mijn gedachten onder woorden te brengen.”
“Ik reageer altijd te laat en anderen zijn me vaak voor.”
Bovenstaande uitspraken hoor ik vaak en wat ben ik gelukkig als ik ouders en kinderen terug perspectief kan bieden.
Vooreerst gaan we aan de slag met een audiologietest om alles juist in beeld te krijgen.
Op welk gebied situeren zich de problemen?
Slechte punten?
Onrust?
Concentratieproblemen?
Stressgevoeligheid?
Zich niet goed in zijn vel voelen?
Slapeloosheid?
Moeilijk gedrag?
Na een uitgebreide analyse en toelichting, bekijken we wat de mogelijkheden zijn om te ondersteunen met auditory brain stimulation en eventueel ook lichaamswerk.
Bij bovenstaande problemen vervult de coördinatie tussen de twee hersenhelften een zeer belangrijke rol. Het oor is de meest effectieve toegang tot de hersenschors en haar verbinding met het zenuwstelsel. Het oor functioneert letterlijk als een accu voor het opladen van de hersenschors en de optimalisatie van het cognitief vermogen.
Het gehoor werkt nauw samen met onze andere zintuigen. Deze functies samen scannen voortdurend af hoe wij ons verhouden tot onze omgeving en hoe wij ons systeem optimaal kunnen besturen. Het gehoor heeft een veel sturende rol dan dat wij eigenlijk beseffen (proprioceptie). Vaak is het gehoor ook net dat ontbrekende puzzelstukje om tot ontsluiting te komen.
Deze quotes roepen vragen op en zetten aan om een oplossing te zoeken. Met muziek en stem in de Auditory Brian Stimulation therapie verbetert houding, communicatie, taal, spraak, zelfvertrouwen, gedrag en daarmee ook het algemeen functioneren.
Een hele boterham, hé? Herkenbaar?
Klik verder naar onze pagina over Auditory Brain Stimulation en hoe deze therapie jouw zoon of dochter kan helpen.
Boek nu je afspraak voor een audiologietest als eerste stap.