Het effect van Shiatsu in pijnvermindering bij brandwonden patiënten

brandwonden
Artikel uit World Journal of Plastic Surgery – juli 2014

ACHTERGROND

Een verbranding is een tragedie die meerdere problemen veroorzaakt bij een patiënt, zoals pijn, angst en gebrek aan vertrouwen, en in medische teams vaak bestudeerd word. Deze studie evalueerde het effect van shiatsu massage op de pijnintensiteit bij patiënten met brandwonden.

METHODEN

Een totaal van 120 patiënten met brandwonden in het Motahari Burn Ziekenhuis (beide geslachten) werden willekeurig verdeeld in 4 groepen voor het ontvangen van handmassage, beenmassage, zowel hand- als beenmassage, en een controle groep. Het effect van shiatsu massage bij pijnbestrijding van verbrande patiënten werd nadien geëvalueerd. De visuele analoge schaal (VAS) werd gebruikt om de pijn te beoordelen.

RESULTATEN

De pijnintensiteit in de controlegroep voor en na de behandeling, was niet statistisch significant (p = 1). In alle massagegroepen, was het verschil in pijnintensiteit voor en na de behandeling, statistisch significant.

CONCLUSIE

Volgens onze gegevens, is de shiatsu behandelingsmethode van zowel handen als benen effectief in pijnreductie en kan deze samen worden aangeraden met pijnstillers om deze dosis te verlagen.

INTRODUCTIE

Verbranding is een tragedie met vele problemen zoals pijn als gevolg van ernstige weefselschade en ook psychische problemen. De patiënt vereist speciale hulp om de symptomen te kunnen verlichten. Brandwonden zijn een belangrijke oorzaak van overlijden en arbeidsongeschiktheid met hoge kosten in de gezondheidszorg als gevolg. Ook tijdens de zwangerschap kan de mortaliteit en morbiditeit stijgen voor zowel de moeder als het kind. . Bij patiënten met brandwonden is Pseudomonas Aeruginosa een belangrijke oorzaak van nosocomiale infecties die bloedvergiftiging en de dood kan veroorzaken. Hierbij wordt meer en meer het belang gezien van deze problematiek voor de volksgezondheid. De toepassing van actuele antibacteriële en ontsmettingsmiddelen zoals zilver sulfadiazine (SSD) blijkt de meest gebruikte topische behandeling van brandwonden met antimicrobiële effecten.  Geneesmiddelen op basis van kruiden met een lagere toxiciteit en aldus goedkopere therapieën, worden tevens gebruikt bij de genezing van brandwonden. Er bestaan echter maar heel weinig rapporten over pijnbestrijding bij patiënten met brandwonden.

Een vaak voorkomende methode bij de pijnbestrijding bij verbrande patiënten is het gebruik van verdovende analgetica, zelfs al is het gebruik van verdovende analgetica alleen niet voldoende om de brandwondenpijn te bestrijden. Kalmerende geneesmiddelen die meestal worden voorgeschreven door artsen, gaan gepaard met neveneffecten zoals een onderdrukking of beïnvloeding van het luchtwegensysteem en slaperigheid. Een van de  methoden in pijnvermindering blijkt het gebruik van massage te zijn als een aanvullende therapie waardoor de behoefte aan analgetica en ook de bijwerkingen bij patiënten met brandwonden vermindert.

Shiatsu, als aanvullende massage therapie, gebruikt druk voor het activeren van de energiebanen in het lichaam. Dit is gebaseerd op de kennis en toepassing van lichaamsenergie bij de behandeling en verlichting van pijnen in elk deel van de onderliggende ziekte. In dit onderzoek evalueert men het effect van shiatsu massage op de pijnintensiteit bij patiënten met brandwonden.

MATERIALEN EN METHODES

De onderzoekspopulatie bestond uit 120 patiënten van beide geslachten,  met brandwonden uit het Motahari Burn Ziekenhuis. Zij werden willekeurig verdeeld in 4 groepen voor het ondergaan van handmassage, beenmassage, hand- en been massage, en de controlegroep die geen massage kregen. Het effect van shiatsu massage in de pijnbestrijding bij brandwonden patiënten werd geëvalueerd zoals eerder beschreven. In alle massagegroepen werden de patiënten op een bed of een stoel in een comfortabele positie geplaatst en ontvangen ze een massage van 20 minuten. Tijdens het masseren, werd gevraagd dat de patiënten hun ogen sloten en hun aandacht richtten op de te volgen behandeling. De visuele analoge schaal (VAS) werd door de patiënten gebruikt om hun pijn van de brandwonden te beoordelen. In alle groepen werden de gegevens verzameld voor en na de interventie. De data analyse werd uitgevoerd met SPSS software (versie 19, Chicago, IL, USA) en een gepaarde t-test. Een p-waarde van minder dan 0,05 werd statistisch significant geacht.

RESULTATEN

De pijnintensiteit in de controlegroep voor en na de ingreep was niet statistisch significant (p = 1). In alle massagegroepen, was het verschil in pijnintensiteit voor en na de ingreep statistisch significant (p = 0,001), terwijl de pijnintensiteit voor de ingreep hoger was.
De distributie van de pijnintensiteits core voor de massage was hoger in de controlegroep in vergelijking met de andere groepen (Figuur 1). Na de massage, was de distributie van pijnintensiteit score hoger in alle massagegroepen t.o.v. de controlegroep, maar na massage was in alle massagegroepen, de score van de intensiteit van de pijn afgenomen (figuur 2).

Schermafbeelding 2015-01-21 om 14.23.57

 

Schermafbeelding 2015-01-21 om 14.24.47

CONCLUSIE

Onze bevindingen toonden geen significant verschil tussen de massagegroepen en de controlegroep met betrekking tot de ernst van de pijn voor de massage. Er was een significant verschil tussen de massagegroepen en de controlegroep betreffende de ernst van de pijn na de massage.
Dus shiatsu massage kan een belangrijke therapie zijn in het bestrijden van pijn bij verbrande patiënten en shiatsu kan een model zijn voor toekomstige onderzoeken in de complementaire geneeskunde van het eerstelijns gezondheidszorgsysteem.
De combinatie van been- en handmassage was effectiever in de pijnbestrijding bij brandwonden dan de afzonderlijke been- of handmassage. In het verminderen van pijn, zijn er andere onderzoekers die de effectiviteit van massage in pijnreductie rapporteerden. 

We kunnen dus een 20 min hand-, been-, en hand- en beenmassage interventie aanraden in combinatie met pijnstillers om de pijn bij patiënten met brandwonden te verminderen en de benodigde dosis pijnstillers te controleren.

Bron : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4236994/