Hoe helpt luistertherapie bij angst en hypersensitiviteit?

Overgevoelig horen

Vaak ontpopt een overgevoeligheid voor geluiden zich aan de hand van een onlogische angst.  Ook de lichaamshouding van een angstig persoon is erg typisch. Afhangende schouders, voorover gebogen boven rug met als gevolg een beklemde borst, hyperventilatie, een knoop ter hoogte van de maag en een onaangenaam buikgevoel. 
Bij een audiologietest is vaak te zien dat deze personen afwijken van hun natuurlijk horen en een veel te strakke curve ontwikkelen die alle geluiden van lage t.e.m. hoge, even sterk binnen laat. M.a.w. het gehoor is zijn elasticiteit kwijt. Een normaal en natuurlijk gehoor is vooral sensibel op het functionele horen (1000-3000 Hz) en filtert niet functionele geluiden (bv. brommende ventilator, kletterende bestek) gewoon af.

Angsten

Iemand die angstig en auditief overgevoelig is, gaat er vaak van uit dat zijn of haar leven zal worden beschadigd door omgevingslawaai. De aanvankelijk normale en zachte geluiden worden in verband gebracht met een gevoel van angst en ze krijgen direct een negatieve betekenis. Het gevolg is dat de zachte geluiden versterkt worden, ze harder en indringend worden en constant de aandacht trekken. Het voortdurend horen van lawaai wordt logischerwijze een bron van ergernis. Sommigen ontwikkelen een bijzonder gevoelig gehoor en kunnen geen normale omgevingsgeluiden meer verdragen. Er zijn verschillende vormen van auditieve overgevoeligheid zoals hyperacusis (geluiden veel te sterk ervaren), misofonie (afkeer van geluid), fonofobie (angst voor geluid) of tinnitus (oorsuizen). Vaak komen de hier beschreven problemen in combinatie voor.

Veranderingen in de emotionele toestand (angst of een wisselende gemoedsstemming) maken het lichaam waakzamer. Op die manier zijn we in staat om mogelijke bedreigingen uit onze omgeving te detecteren (fight & flight reactie). Angstige mensen ontwikkelen eerder een algemene overgevoeligheid voor prikkels (gezicht, gehoor, reuk, smaak of gevoel). We zetten letterlijk ons zenuwstelsel op scherp!

Het limbisch systeem en het autonoom zenuwstelsel zijn altijd betrokken bij het proces van toegenomen geluidsgevoeligheid. Bij iemand met fonofobie bv. is het niet moeilijk te begrijpen dat hij/zij angst, woede of irritatie ervaart wanneer hij/zij het geluid hoort.

Gehoortraining

Het inzicht dat overgevoelig horen vaak niet te wijten is aan een beschadiging van het binnenoor, kan een fundamentele verandering teweegbrengen in het traditionele denken. Een professionele training van het gehoor in de juiste frequentiezones om juist die verloren elasticiteit terug te winnen, is aangewezen. Angstige mensen hebben vanuit hun onderbewuste een afschermingsmechanisme in werking gezet waarbij de selectiviteit (toonhoogte verschillen horen) zich gaat sluiten.  Ook verloopt de verwerking van gegevens veelal via het L-oor (emotionele oor). Dankzij de training die Dr. A. Tomatis ontwikkelde kan een foutief gedevieerd gehoor op deze manier een herprogrammering krijgen en terug keren naar zijn natuurlijke toestand. Het gehoor is immers in prenatale fase (vanaf 4 maanden) reeds actief en herbergt een enorme bron van gegevens van het onderbewuste.

 Lees meer over luistertherapie.angst 2

angst