Oorproblemen, gehoorproblemen & luisterproblemen

Oor- of gehoorproblemen, luisterproblemen, zoals :gehoorprobleem

oorsuizingen,
tinnitus,
gehoorverlies,
slechthorigheid/gehooruitval,
druk in het oor,
aangezichtspijn,
trigeminus neuralgie,
evenwichtsstoornissen,..

Waarom hebben wij twee oren? Om te horen uiteraard ! Maar het oor vervult een meervoudige rol: het zorgt voor een goed evenwicht, een rechte houding, een betere lichaamscontrole en harmonische bewegingen. Het ligt mee aan de basis van de spraakontwikkeling en communicatie. Het oor vervult een centrale rol bij het “opladen” van de hersenen met “energie” en beïnvloedt fundamenteel ons welzijn. Van al onze zintuigen neemt het oor een cruciale positie in.

De Franse keel-neus-oorspecialist, professor dr. Alfred Tomatis, is de grondlegger van de wetenschapstak Audio-Psycho-Fonologie (APF). APF beschrijft de onderlinge samenhang tussen oor, spraakvorming, lichaam en psyche. Tomatis ontwikkelde een uiterst efficiënte behandelingsmethode voor problemen van auditieve perceptie die aan de basis liggen van tal van stoornissen. Via deze therapie wordt het auditieve perceptievermogen via het gehoor en het evenwichtsgevoel systematisch gestimuleerd en getraind.

Kern van deze methode is de Brain Activator. De gedifferentieerde toepassing hiervan kan beperkende gehoorpatronen oplossen en corrigeren.

De mens hoort alleen wat hij wil horen. Horen en niet willen horen worden onbewust door de psyche gestuurd. We kunnen het gehoor niet uitschakelen. Anders dan onze ogen zijn onze oren altijd “geopend”. Dag en nacht worden we blootgesteld aan klanken en geluiden uit de omgeving. Toch ervaren we niet alles wat we horen ook bewust. De mens hoort alleen dat wat hij wil horen. Willen horen of luisteren (toehoren, goed luisteren) is, anders dan horen, een actief, opzettelijk proces, vergelijkbaar met het oog dat zich op iets focust. De beslissing om gericht te horen, te luisteren met andere woorden, bevordert de aandacht en werkt het zich bewust toekeren naar de andere in de hand. Luisteren betekent willen communiceren. Het brengt de mens als geheel in staat van paraatheid, laat toe dat het slakkenhuis een correcte analyse uitvoert, zorgt ervoor dat het lichaam zich opricht, en verscherpt een “wakkere” geest en tegenwoordigheid.

Misschien kan de APF luistertherapie ook een hulpmiddel zijn bij uw oor-, gehoor- of luisterprobleem?

Lees meer over de Audio Psycho Fonologie of luistertherapie bij DyoB.

Bel (0498/29 53 39) of stuur een mail naar info@dyob.be

Ik maak als gediplomeerde APF therapeut deel uit van het Mozart-Brain-Lab netwerk.