pregnancy-music-and-prenatal-hearing-songs-concept-for-a-fetus-that-FRAYP3Vanaf ongeveer 4 maanden in de moederschoot heeft ons gehoororgaan zich al volledig ontwikkeld.  Dat betekent dus dat we kunnen horen, uiteraard geen taal (dat cognitieve gegeven is immers nog niet ontwikkeld) maar we kunnen wel frequenties waarnemen. Dit primaire zintuig zal dus ook zeer belangrijk zijn in de ontwikkeling van onze neurologie. Tijdens de komende 5 maanden van de zwangerschap zal ons zenuwstelsel zich stilaan vormen onder impulsen van hetgeen we waarnemen via ons gehoor.

 

Maar wat horen we dan?
Voornamelijk de stem van de moeder, lichaamsgeluiden zoals hartslag en spijsvertering en ook een beetje omgevingsgeluid. Omdat we in vruchtwater zitten en in normale omstandigheden (niet bij stuitligging) omgekeerd tegen het bekken van onze moeder liggen, krijgen we heel wat geluidsimpressies binnen. Opvallend is dat we vooral de hoge tonen sterk waarnemen. Logisch? Ja, want een lage toon heeft een lage amplitude of korte uitzwaai. Door de materie van het vruchtwater en de botten wordt de lage toon snel uitgedoofd. Hoge tonen echter hebben een hoge uitzwaai of brede amplitude. Ze worden ook wel afgezwakt, maar direct nadien door hun grotere uitzwaai opnieuw opgenomen en versterkt maar een factor 3-5 door de materie van vruchtwater en bot. Eigenlijk horen we een duidelijk aanwezige geluiden gedurende 5 maanden terwijl we warmpjes en geborgen liggen te dobberen in de buik van onze moeder. Een fijne en veilige cocoon waarin we ons onderbewuste ontwikkelen en waarin we ons zorgeloos en rustig kunnen ontwikkelen. Zo zou het normaal moeten verlopen bij een moeder die gelukkig is om zwanger te zijn, zingt en praat voor haar baby en rond danst van plezier. Bij sommige zwangerschappen verloopt het wel eens anders (ongewenst zwanger, trauma’s tijdens de zwangerschap zoals overlijdens, ongelukken,….langdurig platliggen, drank- of drugsgebruik,….) en worden nadien de gevolgen bij het kind duidelijk.

Kunnen we ooit terugkeren naar deze veilige cocoon?
Dat is nu net wat we doen tijdens de luistertherapie. Door iemand auditief terug te brengen in dezelfde situatie als tijdens het prenataal horen, kunnen we het onderbewuste aanspreken. We ervaren terug een, herkenbare maar niet duidelijk omschrijfbare, veiligheid en laten dingen gebeuren. Er wordt letterlijk een “kuismodus” op gang gebracht en we krijgen de kans om ons zenuwstelsel te resetten, nieuwe en meer performante neurologische verbindingen te maken en een herstart te maken. Dat is vaak ook de reden waarom kinderen die ergens in hun prenatale of postnatale ontwikkeling wat gehaperd hebben, door het luisteren een extra duwtje in de juiste richting krijgen. We zien een kind openbloeien, de schoolse ontwikkeling gaat makkelijker en ook op sociaal vlak zal hij/zij eerder contacten leggen.
Vaak werken we met gefilterde muziek maar we kunnen nog een stapje verder gaan en werken met de stem van de moeder.

Meer weten ? Lees dit artikel samen met de getuigenissen van mijn luisteraars.

600px-External_ear_stages-14-23-adult