Problemen met fijne en grove motoriek

Problemen met fijne en grove motoriek

Problemen met de fijne en grove motoriek worden veroorzaakt door een ontwikkelingsachterstand aan de pure basis. De coördinatie en uitvoering van bewegingen die een kind normaal gezien ontwikkeld op natuurlijke wijze  en zich ‘eigen maakt’  (lopen, springen, aanhouden van een ritme met de voet of de vingers) blijven haperen.

Dit is in tegenstelling tot stoornissen die gerelateerd zijn aan dyspraxie.

Wat is dyspraxie?

Dyspraxie is een stoornis bij het correct verwerken van informatie. Dit leidt tot moeilijkheden bij de motoriek en motorische vaardigheden. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een taak waarvoor oefening nodig is of bij acties die niet in de hersens zijn geprogrammeerd. Zuigen en wandelen zijn voorbeelden van geprogrammeerde acties. Het schillen van een sinaasappel, het aantrekken van een jas en het papiertje van een snoepje halen zijn dat niet. Vaak gaat dyspraxie samen met problemen met de spraak, taal, waarnemen, denken en gevoelige tastzin. Verondersteld wordt dat dyspraxie veroorzaakt wordt door onvolgroeidheid of vertraging in de ontwikkeling van neuronen.

Met Audio Psycho Fonologie of Luistertherapie behandelen we kinderen die bv moeilijk in staat zijn de bewegingen van hun armen en benen correct te coördineren als ze zwemmen of lopen of die moeite hebben met het balanceren op één voet of het traplopen.

Waarom werkt Luistertherapie?

Het oor is veel meer dan alleen maar een ‘sensorisch orgaan’ dat geluid opvangt. Het speelt via het vestibulum of evenwichtsorgaan ook een belangrijke rol bij onze motorische functies. Het vestibulum regelt het evenwichts, de spierspanning en het rechtop lopen. Het is verbonden met die delen van de hersenen die een belangrijke rol spelen in de mechanismen van coördinatie en ritme.

Daarenboven werkt het vestibulum samen met de hersenschors (het gebied in de hersenen waar informatie uit de rest van het lichaam ontvangen, geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt) die sterk betrokken is bij de functies van ruimtelijke oriëntatie en de processen die de lichaamshouding bepalen.

Doordat onze luistertherapie direct inwerkt op het vestibulum beïnvloedt het daarmee ook al deze mechanismen.

Wil je meer weten of gewoon direct een luistertest doen (25 euro) om te kijken hoe luistertherapie jou kan helpen? Bel 0498/295339 of neem contact via info@dyob.be

grove motoriek

motoriek2